ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΜΕΑ - ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΣΣΗ (ΡΕΝΑ)

Γεννήθηκε στην Αθήνα.

Παντρεμένη με δύο παιδιά. Απόφοιτος Ινστιτούτου Τραπεζικών Σπουδών

Είναι συνταξιούχος τραπεζικός (Εμπορική Τράπεζα).