Διεύθυνση Κόμματος

Γενικός Διευθυντής: Μιχαήλ Μπίλης
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής: Φαίδων-Πάνος Χριστοδουλάκης

Γραμματείες

Γραμματεία Εθνικής Αμύνης

Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλέξης

Γραμματεία Ασφαλιστικού

Γραμματέας: Εμμανουήλ Ζαμπέτας

Γραμματεία Γυναικών

Γραμματέας: Σοφία Μαξούρη

Γραμματεία Εμπορίου

Γραμματέας: Γεώργιος Καλογεράκης

Γραμματεία Επικοινωνίας

Γραμματέας: Γιώργος Αντωνίου

Γραμματεία Έρευνας Καινοτομίας και Ανάπτυξης

Γραμματέας: Αλκιβιάδης Κεφαλάς

Γραμματεία Ευρωπαϊκών Θεμάτων

Γραμματέας: Γεώργιος Οικονόμου

Γραμματεία Μεταναστευτικού – Δημογραφικού

Γραμματέας: Γιάννης Παγώνης

Γραμματεία Οικονομικών

Γραμματέας: Απόστολος Κρητικόπουλος

Γραμματεία Ορθοδοξίας και θρησκευμάτων

Γραμματέας: Φαίδων-Πάνος Χριστοδουλάκης
Αναπληρωτής Γραμματέας: Αντώνιος Φουρνιστάκης

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Γραμματέας: Αλέξανδρος Νίκλαν

Γραμματεία Πολιτισμού

Γραμματέας: Σοφία Ζαχαριουδάκη

Γραμματεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Αναπληρωτής Γραμματέας: Γεώργιος Κιούσης

Γραμματεία Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Γραμματέας: Νικόλαος Μαστρονικολής

Τομείς

Τομέας Περιφερειακής Οργάνωσης

Τομεάρχης: Γεώργιος Καραποστόλου