Διεύθυνση Κόμματος

Γενικός Διευθυντής: Μιχαήλ Μπίλης
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής: Φαίδων-Πάνος Χριστοδουλάκης

Γραμματείες

Γραμματεία Εθνικής Αμύνης

Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλέξης

Γραμματεία Ασφαλιστικού

Γραμματέας: Εμμανουήλ Ζαμπέτας

Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων

Γραμματέας: Παναγιώτης Δούμας

Γραμματεία Δικαιοσύνης

Γραμματέας: Δημήτριος Π. Μάρκου

Γραμματεία Επικοινωνίας

Γραμματέας: Γιώργος Αντωνίου

Γραμματεία Έρευνας Καινοτομίας και Ανάπτυξης

Γραμματέας: Αλκιβιάδης Κεφαλάς

Γραμματεία Ευρωπαϊκών Θεμάτων

Γραμματέας: Γεώργιος Οικονόμου

Γραμματεία Μεταναστευτικού – Δημογραφικού

Γραμματέας: Γιάννης Παγώνης

Γραμματεία Οικονομικών

Γραμματέας: Απόστολος Κρητικόπουλος

Γραμματεία Ορθοδοξίας και θρησκευμάτων

Γραμματέας: Φαίδων-Πάνος Χριστοδουλάκης
Αναπληρωτής Γραμματέας: Αντώνιος Φουρνιστάκης

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Γραμματέας: Αλέξανδρος Νίκλαν

Γραμματεία Πολιτισμού

Γραμματέας: Σοφία Ζαχαριουδάκη

Γραμματεία Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Γραμματέας: Νικόλαος Μαστρονικολής

Τομείς

Τομέας Γυναικών

Τομεάρχης: Σοφία Μαξούρη

Τομέας Περιφερειακής Οργάνωσης

Τομεάρχης: Γεώργιος Καραποστόλου