ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Α. ΕΝΕΣΤΩΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η εσωτερική ασφάλεια και οι σχετικές υπηρεσίες της χώρας, εδώ και πάρα πολύ καιρό, βρίσκονται σε μια φθίνουσα κατάσταση όπου ο πολίτης αλλά και τα στελέχη των υπηρεσιών ασφάλειας και πρώτης αντίδρασης μοιάζουν να είναι τοποθετημένοι σε έναν «άτυπο πόλεμο» χαρακωμάτων παρά σε μια ωφέλιμη συνεργασία. Τα αίτια βασίζονται κυρίως στην απώλεια εμπιστοσύνης και σεβασμού μεταξύ κρατικών υπηρεσιών και πολιτών. Η δημιουργία αισθήματος αναξιοκρατίας και έλλειψης ικανής αξιολόγησης των δομών των υπηρεσιών προστασίας και ασφάλειας έχει οδηγήσει πολλές φορές σε τριβές αλλά και στην εστίαση από τα ΜΜΕ σε αρνητικές εικόνες, καθώς αυτές είναι που, κατά πολλούς, αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα.

Η οικονομική κρίση έχει επιδεινώσει πολλά προβλήματα εντός των υπηρεσιών ασφάλειας και προστασίας της χώρας καθώς οι περικοπές σε ειδικά μισθολόγια ( Ν. 4093/12 – Ν. 4387/16 ) αλλά και σε εξοπλιστικά προγράμματα (Ν. 4046/12) σε συνδυασμό με την αργοπορία εφαρμογής του νομοσχέδιου αναδιάρθρωσης (Ν. 4249/2014 ) έχουν οδηγήσει σε οικτρή κατάσταση την αποτελεσματική δράσης τους.

Παράλληλα, ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός είτε βρίσκεται σε αχρηστία είτε θεωρείται παρωχημένος και μη ικανός να παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία για το δυναμικό των υπηρεσιών που αναγκάζεται να λειτουργήσει σε απηρχαιωμένο και επικίνδυνο περιβάλλον. Πρόσθετα, το επίπεδο ψυχολογίας βρίσκεται σε χαμηλότατο επίπεδο καθώς ουδείς γνωρίζει τι μπορεί να περιμένει αύριο. Μια αβεβαιότητα που σίγουρα αντανακλά και στο ποιοτικό αποτέλεσμα της εκτέλεσης καθήκοντος.
Αποτέλεσμα είναι πώς ο αποδέκτης, αλλά και ο βασικός στόχος ικανοποίησης, που είναι ο Έλληνας πολίτης, βρίσκεται σε μια κατάσταση αντίληψης, που προφανώς δεν του εμπνέει εμπιστοσύνη και σεβασμό. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι μια αρνητική εικόνα του συνόλου των υπηρεσιών προστασίας και εσωτερικής ασφάλειας του κράτους, αυξημένοι κίνδυνοι λόγω καταστροφών αφού δεν υπάρχει οργανωμένο σχέδιο προστασίας εδώ και αρκετά χρόνια. Σε όλα αυτά είναι λογικό πώς επιδρούν καταλυτικά και οι νέες ασύμμετρες απειλές που καλείται όλη η Ευρώπη να αντιμετωπίσει στο εσωτερικό της, από διάφορα αίτια. Αυτό δημιουργεί απαιτήσεις σε αυξημένο επίπεδο από την Ελλάδα που λόγω της αδυναμίας και ανικανότητας των προηγούμενων κυβερνητικών σχημάτων, η κάθε υπηρεσία, αυτόνομα και χωρίς καμία στρατηγική, προσπαθούσε να ανταποκριθεί με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που βιώνουμε όλοι σήμερα ως πολίτες της χώρας, με την αδυναμία να ανταπεξέρθουν πολλές φορές στις σημερινές ανάγκες πολιτών και της Ελλάδος.

H Νέα Δεξιά με οδηγό την ισονομία και την προστασία πολιτών, περιουσιών και του Ελληνικού κράτους, θα έχει κύριο οδηγό την επανόρθωση της εμπιστοσύνης και του αλληλοσεβασμού πολιτών και υπηρεσιών προστασίας και ασφάλειας της χώρας. Ένα σημείο αναφοράς που οι προηγούμενες κυβερνήσεις αγνόησαν και αλλοίωσαν για μικροπολιτικά οφέλη και σκοπιμότητες. Το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών θεωρούμε πώς είναι όχι απλά μια απαίτηση των καιρών, αλλά μια σοβαρή ανάγκη της χώρας για να θεωρείται και πάλι ένα πολιτισμένο κράτος με προοπτική στο μέλλον. Παράλληλα, θα διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία και συνοχή της Ελληνικής κοινωνίας με την δημιουργία σχεδίου για την προστασία πολιτών και περιβάλλοντος σε ένα κράτος που θα σέβεται επιτέλους τον πολίτη αλλά και, αντίστοιχα, ο πολίτης το κράτος του.

Σε αυτή την προσπάθεια διαμόρφωσης του σχετικού προγράμματος στρατηγικής θα χρησιμοποιηθεί μια ροή τακτικών εργασιών, που κανένας κομματικός μηχανισμός δεν έχει ακολουθήσει μέχρι σήμερα, όπως θα το πραγματοποιήσει με το πρόγραμμα της η Νέα Δεξιά. Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση του όλου πλάνου στρατηγικής περιγράφεται από τα επιμέρους στοιχεία που οριοθετούν τις δράσεις και με την τοποθέτηση μερικών κύριων προτάσεων που θα βελτιστοποιήσουν τις αποδόσεις του.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Κανείς δεν μπορεί να προχωρήσει σε ολοκλήρωση σχεδίου αν δεν γνωρίζει τι έχει στην διάθεση του για να δουλέψει. Η καταγραφή περιουσίας του Ελληνικού κράτους και του Έλληνα πολίτη σε κάθε υπηρεσία του υπουργείου, μαζί με όποιες ανάγκες υπάρχουν, είναι βασικό θεμέλιο ενός στρατηγικού σχεδίου. Σε κάθε υπηρεσία υπάρχει αρκετός εξοπλισμός που είτε είναι άχρηστος και απαρχαιωμένος, είτε είναι σε αδράνεια λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας. Το πρώτο κομμάτι εξοπλισμού μπορεί να δοθεί προς αξιοποίηση σε ιδιώτες ή άλλες χώρες με διεθνείς διαγωνισμούς δίνοντας αναγκαίους πόρους πίσω, ενώ το δεύτερο κομμάτι θα αξιοποιηθεί κατά το καλύτερο δυνατόν για να αποδώσει αυτά που πλήρωσε ο Έλληνας πολίτης μέσω αιματηρών φόρων.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Για να διαμορφωθεί ένα σχέδιο με ικανά αποτελέσματα , τα χρήματα που υπάρχουν, ειδικά σε περιόδους κρίσης, είναι σημαντικό σημείο αναφοράς που εξασφαλίζει την επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος. Στο πλαίσιο αυτό, πέρα από την όποια κρατική χρηματοδότηση, προερχόμενη από την φορολόγηση των Ελλήνων πολιτών που πλέον αποδίδει οριακά, θα αναζητηθούν και πόροι μέσα από χορηγίες αλλά και ιδίες πηγές (μέσω εκμετάλλευσης) που θα προκύψουν από ανάπτυξη χώρων και ενεργειών (π.χ. χώροι εκπαίδευσης για εξομοιώσεις συνθηκών καταστροφής, τομείς έρευνας, τεχνολογική ανάπτυξη, κτλ ).

3. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ

Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν υποδείγματα κρατικών υπηρεσιών που έχουν βελτιστοποιήσει τις υπηρεσίες προστασίας και ασφαλείας. Δεν χρειάζεται η Ελλάδα να ανακαλύψει εκ νέου τον τροχό και να περάσει όλα τα προβλήματα από κάτι τέτοιο. Η συνεργασία σε αυτό το επίπεδο μπορεί να χρησιμοποιήσει από ένα, ή και συνδυασμό περισσότερων προτύπων, για λειτουργία υπηρεσιών από άλλες χώρες, με σαφείς προσαρμογές που θα τηρούν το Ελληνικό σύνταγμα και την Ελληνική νομοθεσία. Ένα παράδειγμα που μπορεί να δώσει μια σχετική εικόνα σε αυτό, είναι η δομή που υπάρχει σε χώρες με ίδια στοιχεία και ανάγκες που έχει η Ελλάδα σε αντίστοιχους τομείς.

4. ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑ ΜΕΤΑ ΣΕ ΕΙΚΟΝΑ

Μια υπηρεσία του κράτους πρέπει να στοχεύσει στο μέγιστο αποτέλεσμα μέσα από μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού χωρίς όμως να επηρεάσει αυτό την ποιότητα της απόδοσης της προς το χειρότερο. Η Νέα Δεξιά σε αυτό το εγχείρημα θα ακολουθήσει μια σειρά διαδικασιών και εργασιών που θα είναι βάσει διεθνών προτύπων ασφαλείας (ISO) όσον αφορά την αντιμετώπιση πολιτών στην καθημερινότητα, αλλά και επανασχεδιασμός προσέγγισης και αντιμετώπισης προβλημάτων που βασανίζουν τόσο τους πολίτες, όσο και τα στελέχη των υπηρεσιών. Η ποιοτική εκπαίδευση, η τεχνολογία, η αξιοποίηση όλων των υπαρχόντων στοιχείων της κάθε υπηρεσίας, θα πρέπει να είναι ο κεντρικός γνώμονας εφαρμογής για την βέλτιστη απόδοση, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθεί και πάλι ο Έλληνας πολίτης με φόρους για να γίνουν πράγματα που έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και δεκαετίες.
Ειδικό κομμάτι που η Νέα Δεξιά θα δώσει βαρύνουσα σημασία είναι η διαχείριση κρίσεων και προβλημάτων στην καθημερινότητα όλων των υπηρεσιών απέναντι στους πολίτες, αλλά και την διαχείριση και εκπαίδευση των αντιδράσεων των πολιτών απέναντι στα στελέχη των υπηρεσιών. Είναι απόλυτα αναγκαίο και απαιτητό να υπάρξει ενδυνάμωση του αλληλοσεβασμού και της εμπιστοσύνης. Αυτό μπορεί να διαμορφωθεί με εκδηλώσεις και εκπαιδεύσεις που θα είναι ένα σημαντικό κομμάτι της αναμόρφωσης του κρατικού μηχανισμού έτσι ώστε ο πολίτης να νιώσει ότι έχει δίπλα του ένα αυστηρό προστάτη και όχι ένα τιμωρό. Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας προόδου θα ενισχύσει και το αίσθημα σεβασμού που θεωρούμε αναγκαίο εφόδιο και για τις δύο πλευρές.

5. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΛΑΪΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Η διαμόρφωση εκ νέου ενός σύγχρονου σχεδίου αντίδρασης σε ανάγκες και καταστροφές, θα ενισχύσει τον αίσθημα ασφαλείας του πολίτη. Επιτάχυνση και επικαιροποίηση των παραμέτρων του νόμου 2014 για αναδιάρθρωση υπηρεσιών. Η χρήση κάθε πόρου όπως εθελοντικές ομάδες της ΓΓΠΠ, κτιριακές υποδομές του κράτους, η τοποθέτηση ανθρώπων κάθε υπηρεσίας ασφάλειας και προστασίας ως «συνδέσμους» σε αντίστοιχες κρατικές υπηρεσίες, θα επιταχύνει διαδικασίες και θα εξαλείψει στεγανά και έλλειψη επικοινωνίας σε κρίσιμες στιγμές, όπως έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν. Η ύπαρξη ενός Πανελλήνιου σχεδίου αντίδρασης από πολίτες και υπηρεσίες της χώρας αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο προστασίας της χώρας κατά κάθε απειλής. Εσωτερικής, Εξωτερικής, Φυσικής ή/και Ανθρώπινης.

Γ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  1. Επικαιροποίηση του απαρχαιωμένου Παλλαϊκού σχεδίου αντίδρασης (ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ) απέναντι σε καταστροφές και ασύμμετρες απειλές. Επιτάχυνση εφαρμογής των στρατηγικών σχεδίων σύμφωνα με τον νόμο του 2014 για αναδιάρθρωση κάθε σχετικής υπηρεσίας. Δημιουργία «αυτοματοποιημένων» πρωτοκόλλων και διαδικασιών αντίδρασης.
  2. Ριζικός ανασχηματισμός της ΓΓΠΠ σε μοντέλο λειτουργίας. Προσθήκη ειδικών συμβούλων και στελεχών που θα έχουν εμπειρία με ικανότητες στην διαχείριση κύκλου ασφαλείας. Αλλαγή διαδικασιών προετοιμασίας, κλιμάκωσης και επαναξιολόγησης διαδικασιών. Συνεργασία άμεση με ανθρώπους σε κάθε σχετική υπηρεσία υγείας, αστυνομίας, λιμενικού και άλλες.
  3. Τεχνολογική ανάπτυξη σε υπηρεσίες της Πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας. Ειδικές δομές για εκπαίδευση πεδίου (εξομοιώσεις κτιρίων σε πυρκαγιά κτλ.) . Τεχνολογικές εφαρμογές για διαχείριση δυναμικού (τηλεματική π.χ. )όπως και συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα για ανάπτυξη τους. Σημαντικός μπούσουλας εδώ μπορεί να είναι και τα πενταετή στρατηγικά σχέδια των υπηρεσιών για την βέλτιστη αξιοποίηση ενός τέτοιου εγχειρήματος.
  4. Δημιουργία κέντρου ειδικών εκπαιδεύσεων και επιμόρφωσης για στελέχη υπηρεσιών του Π.Σ. με έδρα στη Β. Ελλάδα. Ιδιαίτερη έμφαση σε εκπαίδευση για ασύμμετρες απειλές που έχουν εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα σε όλο τον κόσμο.
  5. Ένταξη ειδικών μαθημάτων πρώτων βοηθειών και οδηγίες αυτοπροστασίας σε σχολεία με την συνεργασία του υπ. Παιδείας και στελεχών της ΓΓΠΠ.
  6. Δημιουργία κέντρων εκτάκτου ανάγκης (καταφύγια/emergency camps) σε όλη την Ελληνική περιφέρεια. Διαμόρφωση τους για προστασία και φροντίδα πολιτών σε περιπτώσεις καταστροφών και φυσικών απειλών.
  7. Αναβάθμιση εξοπλισμού και οχημάτων. Οι απαιτήσεις και η αλλαγή σε όλες τις μορφές απειλών του σήμερα επιβάλλουν την σύγχρονη συμμόρφωση κάθε σχετικής υπηρεσίας που καλείται να προστατεύσει τον άνθρωπο και την περιουσία του. Μετατροπή παλαιών οχημάτων προσωπικού του Ε.Σ. για χρήση προς προστασία πολιτών (π.χ. εκκενώσεις και μεταφορές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης)
  8. Διαμόρφωση και προσθήκη σχεδιασμού της δύναμης Εφέδρων στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας. Η Ελλάδα διαθέτει περίπου 250.000 έφεδρο δυναμικό από τον Ε.Σ. που έχει εκπαιδευτεί και έχει τεχνογνωσία που μπορεί να δώσει πρόσθετη αξία και ικανότητα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
  9. Ειδικός σχεδιασμός για αξιοποίηση εθελοντικών ομάδων της ΓΓΠΠ. Οι εθελοντές της χώρας αποτελούν μια πηγή δυναμικού που μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα λόγω εντοπιότητας αλλά και ειδικών γνώσεων μετά από εκπαίδευση σε σχετικά αντικείμενα (π.χ. Ερυθρός Σταυρός, Ομάδες Πυροπροστασίας κτλ. ). Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ικανό πλαίσιο νομοθεσίας για την ανάπτυξη του εθελοντισμού με κίνητρα ηθικά αλλά και πραγματικά.
  10. Δημιουργία υπηρεσίας ενημέρωσης μέσα από τεχνολογικά δίκτυα προς πολίτες. Οι πολίτες θα μπορούν να λαμβάνουν sms μηνύματα με οδηγίες, μετά από δική τους εθελοντική καταχώρηση του αριθμού τους στον πάροχο τηλεφωνίας, για ενημέρωση και οδηγίες σε θέματα προστασίας τους. Η αρχική ενημέρωση θα γίνει μέσα από δελτία ΔΕΚΟ για την ευρύτερη κάλυψη της προσφοράς της σχετικής υπηρεσίας.