ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Α. ΕΝΕΣΤΩΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η παρούσα κατάσταση στην ελληνική ναυτιλία έχει ως εξής:

– Υπουργείο: Δεν είναι ένα καθαρόαιμο Υπουργείο Ναυτιλίας, αλλά μία μίξη υπηρεσιών μεταφορών και άλλων θεμάτων που άπτονται της Νησιωτικής Πολιτικής με αποτέλεσμα κανείς εκ των αναφερομένων κλάδων να μην τυχγάνει της δέουσας προσοχής.

– Διευκόλυνση στην Ναυτιλιακή Επιχειρηματικότητα: Δεν υφίσταται κάτι τέτοιο αφού οι διαδικασίες είναι απηρχαιωμένες και αργές. Δεν υπάρχει υπηρεσία που να ασχολείται ΑΜΙΓΩΣ με την επέκταση των Ναυτιλιακών Επενδύσεων στην χώρα και η η παρούσα ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, είναι ένας οργανισμός αργοκίνητος με νοοτροπία δημοσίου και όχι ιδιωτικού φορέα που οφείλει να κυνηγάει την κερδοφορία και την ανάπτυξη.

– Φορολόγηση Ναυτιλίας: Το πλαίσιο είναι συγκεχυμένο και αφήνει δυστυχώς πολλά κενά τα οποία τα εκμεταλλεύονται τα ανταγωνιστικά κράτη προκειμένου να οικειοποιηθούν το Ελληνικό ναυτιλιακό κεφάλαιο. Η παρούσα κατάσταση αφορά σε ένα Tonnage Tax το οποίο δρα αποτρεπτικά στην απόκτηση νέων πλοίων εντός εθνικού επιχειρηματικού πλαισίου και σε ένα ποσοστό κυμαινόμενο από 10 έως 20% για τις δραστηριότητες ναυλομεσιτικών εταιρειών. Το πρόβλημα έγκειται πως δεν υπάρχει σταθερότητα και πίστη στο κράτος προκειμένου να έλθει (και να παραμείνει) ναυτιλιακό κεφάλαιο στην Ελλάδα. Η εφαρμογή του Tonnage Tax έχει ήδη επιφέρει σημαντικές απώλειες σε θέσεις εργασίας και σε αριθμό πλοίων αφού αριθμός διαχειριστριών (management) εταιρειών έχει αλλάξει έδρα.

– Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη: Η ζώνη έχει αφεθεί στην τύχη της και είναι θέμα καθαρά πατριωτισμού κάποιων Ελλήνων πλοιοκτητών για το αν θα κάνουν τις επισκεύες τους εδώ. Δεν υπάρχει προγραμματισμός και το βασικότερο δεν διαφημίζουμε τις υπηρεσίες μας σαν χώρα στον τομέα αυτό γιατί δεν υπάρχει καμμία κρατική πρόνοια για την ανάπτυξη της Ζώνης. Είναι έρμαιο διαφόρων κομματικώς διευθυνόμενων συνδικάτων και τίποτε άλλο. Το πολύ σημαντικό κεφάλαιο που θα μπορούσε να έλθει στην χώρα (με την αντίστοιχη αύξηση σε κύκλο εργασιών και θέσεις εργασίας), χάνεται σε χώρες της Μαύρης Θάλασσας και φυσικά στην Τουρκία.

– Ελληνική Σημαία: Ουδεμία πρόβλεψις για ανάπτυξη και επέκταση του Νηολογίου μας υπάρχει. Όλα δουλεύουν απλώς «στον αυτόματο». Δεν γίνεται κανενός είδους marketing στην Σημαία μας ώστε να προσελκύσουμε τοννάζ.

– Ναυτική Εκπαίδευση: Το υψηλό επίπεδο των Αξιωματικών μας συντηρείται μόνο και μόνο επειδή αναλαμβάνουν λόγω των sandwich courses πρακτική εκπαίδευση επί πλοίου κατά την διάρκεια της φοιτήσεώς τους. Οι Ακαδημίες τελούν υπό ένα συγκεχυμένο καθεστώς και παρά το υψηλό επίπεδό τους δεν δύνανται να ανταγωνιστούν αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού. Το προσωπικό δεν ασχολείται με την ανάπτυξη έρευνας στον κλάδο και την αναβάθμιση της εν γένει παιδείας λόγω ελλείψεως σε υλικοτεχνικές υποδομές.

– Ελληνικός Νηογνώμων: Όταν στην δεκατία του ’90 έγινε μία πλήρως ιδιωτική επιχείρηση, η απαξίωση και η χαμηλή ανταγωνιστικότητά που έχει, δυστυχώς, σήμερα ήταν αναμενόμενη αφού η μετατροπή του έγινε άναρχα και χωρίς να υπάρχει κρατική μέριμνα προκειμένου να περάσει σε διοικήσεις με ναυτιλιακή γνώση. Η σημερινή κατάσταση είναι κακή γιατί δεν είναι καν μέλος στον Διεθνή Οργανισμό Νηογνωμώνων (IACS, International Association of Classification Societies) και η εκτίμησή του στην αγορά είναι χαμηλή.

– Ακτοπλοϊα: Η σημερινή κατάσταση χαρακτηρίζεται από χαμηλές έως μηδενικές διαθεσιμότητες σκαφών κατά τους μη τουριστικούς μήνες αφ ενός, κι από ένα ημικατεστραμμένο ακτοπλοϊκό δίκτυο λόγω ελλειπού συντηρήσεως λιμένων και λοιπών εγκαταστάσεων. Ο συνδυασμός ενός σωστού ακτοπλοϊκού δικτύου με μία νησιωτική πολιτική τέτοια ώστε να υπάρξει ανάπτηξη των νησιωτικών μας κοινωνιών και του αρχιπελάγους μας, απλώς δεν υφίσταται.

– Λιμενικό Σώμα / Ελληνική Ακτοφυλακή: Ευτυχώς που το ΛΣ διατηρεί ακόμη τον ΣΠΚ και την Στρατιωτική του δομή διαφορετικά υπό την πίεση που δέχεται σαν μέσο πρώτης πιέσεως της λαθρομετανάστευσης θα είχε καταρρεύσει. Υπάρχει δυστυχώς σημαντική έλλειψη μαχίμων (εξ ΕΝ) αξιωματικών καθώς επίσης και επιμορφωμένων επί θεμάτων ναυτιλιακής πολιτικής στελεχών. Τα εναέριά του μέσα φυτοζωούν και η προμήθεια τελικώς των Ε/Π NH90 έχει αποδειχθεί τρομακτικά προβληματική. Τα πλωτά μέσα έχουν χαμηλή διαθεσιμότητα και ο συνδικαλισμός έχει αλώσει το Σώμα σε σημαντικό βαθμό.

Β. ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Η Εμπορική Ναυτιλία ενός κράτους είναι ένας τομέας πολύπλευρος και πολυδιάστατος. Δεν έχει να κάνει μόνον με οικονομικά μεγέθη. Έχει να κάνει κατά βάση με γεωπολιτικές παραμέτρους οι οποίες άπτονται, τόσο εθνικών όσο και διεθνών αξιών αφού σαν τομέας είναι παγκόσμιος και ο χώρος δραστηριοποιήσεώς της δεν περιορίζεται σε στενά εθνικά πλαίσια.

Ο λόγος που σαν ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ επιθυμούμε την ανασύσταστη του ΥΕΝ έχει να κάνει με αυτήν ακριβώς την βαρύτητα που δίδουμε στον κλάδο της Ναυτιλίας.

Η σύγχρονη επιχειρηματική δράση απαιτεί βάσεις. Η Ναυτιλία σαν τομέας εκ φύσεως δεν έχει βάση. Είναι παντού, υπάρχει όπου δύναται να ανθίσει και να προσφέρει εργασία και ανάπτυξη. Επομένως, προκειμένου να καταστήσουμε την χώρα μας ακραιφνώς ανταγωνιστική στον τομέα αυτό, πρέπει να αφιερώσουμε στην Ναυτιλία μας ένα υπουργείο που θα σταθεί δίπλα της. Ένα υπουργείο που θα αφουγκραστεί τις ανάγκες του Ναυτιλιακού κόσμου και θα δίνει λύσεις και διεξόδους άμεσα, με ακρίβεια και με γνώμονα πάντα την ασφάλεια τόσο του ανθρωπίνου παράγοντα όσο και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος που πρέπει να αισθανθεί θωρακισμένο από αλλαγές, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρρεάσουν απρόβλεπτα την απόδοσή του.

Με τα παραπάνω δεν επιθυμούμε την απομείωση της Νησιωτικής Πολιτικής. Εν αντιθέσει, πιστεύουμε πως τα Αρχιπελάγη μας με τα νησιωτικά μας συμπλέγματα δικαιούνται να έχουν ένα δικό τους Υπουργείο και να μην είναι μία απλή διεύθυνση. Η διαχείριση των θαλασσών μας αναφορικά με τις οικονομικές δυνατότητες που δίδει η γεωγραφική μας ιδιομορφία, αποτελεί ξεχωριστό αντικείμενο το οποίο και θα εξεταστεί με την προσήκουσα προσοχή σε δικό του ξεχωριστό πρόγραμμα. Οφείλουμε εδώ να ενημερώσουμε πως η Νησιωτική Πολιτική για την ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ αποτελεί όχι μόνο πυλώνα οικονομικής ευμάρειας και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για τις περιοχές στις οποίες αφορά, αλλά κυρίως ένα εφαλτήριο αναπτύξεως μοντέλων τουρισμού, οικολογικών δραστηριοτήτων και διατηρήσεως της νησιωτικής μας παραδόσεως με σκοπό την ανάπτυξη των νησιωτικών μας περιοχών, την ανάδειξη του ιδιαιτέρου χαρακτήρος τους και κυρίως την οικονομική ευμάρεια των νησιωτών μας. Άποψή μας είναι πως μπορούμε η κατάσταση στα νησιά μας να βελτιωθεί σε σημείο που οι ευκαιρίες επαγγελματικής και οικονομικής αναπτύξεως να είναι τέτοιες, που να ευνοούν μετακινήσεις νέων ανθρώπων από τις πόλεις προς τα νησιά με σκοπό την ενδυνάμωση των τοπικών οικονομιών και των τοπικών κοινωνιών.

Το ΥΕΝ θα επανασυσταθεί με βάση ένα νέο οργανόγραμμα. Ένα οργανόγραμμα τέτοιο που θα επιτρέπει την απαγκίστρωση από αγκυλώσεις του παρελθόντος αφού θα είναι ευέλικτο, ευνόητο και κυρίως χωρίς απηρχαιωμένες απόψεις αφού θα έχει ως γνώμονα την εξυπηρέτηση τόσο του Έλληνα ναυτικού όσο και του Έλληνα ή όποιου άλλου Ναυτιλιακού επιχειρηματία σκοπεύει να επενδύσει στην χώρα μας. Η Ναυτιλία για την ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ σημαίνει δύο πράγματα. Εθνικό κεφάλαιο και Εργασία. Εθνικό κεφάλαιο γιατί ο Έλληνας έχει την θάλασσα στο άιμα του, έχει την ναυτιλία στα γονιδία του και σήμερα οι Έλληνες κατέχουν εξέχουσες θέσεις στον χώρο τόσο εντός όσο και, δυστυχώς, εκτός Ελλάδος αφού το κράτος δεν έχει μεριμνήσει ώστε η χώρα μας να καταστεί ναυτιλιακός κόμβος παγκοσμίου εμβελείας εκμεταλλευόμενο όχι μόνο της φυσική μας έφεση στο αντικείμενο αλλά και την γεωγραφική μας θέση. Εργασία για τους Έλληνες που ξέρουν να ναυτίλλονται τόσο από τις γέφυρες και τα μηχανοστάσια των πλοίων μας όσο και από τις αίθουσες συσκέψεων και τα meeting rooms επιχειρηματικών κολοσσών που αντί να έχουν την έδρα τους στην χώρα μας, μισθοδοτούν ξένους και επενδύουν σε άλλες χώρες λόγω της κοντόφθαλμης, έως σήμερα, αντιμετωπίσεως του κεφαλαίου «Ναυτιλία» από το κράτος.

Γ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΩΝ

Η Εμπορική Ναυτιλία, ειδικά στο κομάτι της που αφορά στην Ποντοπόρο Ναυτιλία, είναι ένας κλάδος δυναμικός, μεταβαλλόμενος με πολλαπλές συνιστώσες οι οποίες όμως καταλήγουν σε μία μοναδική συνισταμένη. Την προσπάθεια για κερδοφορία με την ταυτόχρονη προσφορά στην προάσπιση του περιβάλλοντος και την διευκόλυνση του παγκοσμίου θαλασσίου διαμετακομιστικού εμπορίου.

Ενώ η χώρα μας κατά τα πρώτα μεταπολεμικά έτη δίδοντας χώρο σε αυτούς που επένδυσαν στο θαύμα των Liberty, κατόρθωσε να αποκτήσει κορυφαία θέση στο παγκόσμιο ναυτιλιακό στερέωμα, η προσπάθεια αυτή δεν συνεχίστηκε ως ώφειλε. Τουναντίον υποκύπτοντας σε συμφέροντα άλλα από εκείνα που έπρεπε, αρχίσαμε να χάνουμε έδαφος, κυρίως γιατί το περιβάλλον μας άρχισε να γίνεται θεσμικώς, τεχνικώς και οικονομικώς ασταθές σε σημείο που οι επενδυτές του χώρου θεώρησαν πιο προσοδοφόρο την μεταφορά των εδρών τους στο Λονδίνο παρά την παραμονή τους στην Πατρίδα.

Η ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ, μέσω της ΕΔΝΕΛ δεν επιθυμεί απλώς να αλλάξει όνομα στην παρούσα Γενική Δ/νση Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων. Αυτό που θέλουμε και επιδιώκουμε είναι η σύσταση μίας Διευθύνσεως στελεχωμένης από ανθρώπους με εμπειρία στις παγκόσμιες Ναυλαγορές. Οι τόσο αφηρημένα ανακυκλωμένες κατά καιρούς έννοιες των «αγορών» έχουν ιδιότητες, δυνατότητες και αδυναμίες. Εκεί στοχεύουμε ακριβώς. Στην αποκωδικοποίηση όλων αυτών των χαρακτηριστικών προς όφελος του επιχειρείν για το κάθε επενδυτή που αποδεδειγμένα επιθυμεί να επενδύσει στην χώρα μας το ναυτιλιακό του κεφάλαιο.

Δεν προσπαθούμε να ανακαλύψουμε ξανά τον τροχό, ούτε και κομίζουμε γλαύκας εν Αθήναις. Αυτό που έχουμε σαν στόχο είναι να καταστήσουμε την χώρα μας, με κέντρο φυσικά το μεγαλύτερό μας λιμένα, παγκόσμιο ναυτιλιακό κέντρο συγκρινόμενο άμεσα με το Λονδίνο, το Αμβούργο και φυσικά με το σύγχρονο ναυτιλιακό θαύμα της Σιγκαπούρης.

Η σύσταση της εν λόγω διευθύνσεως έχει σαν μοναδικό σκοπό την διευκόλυνση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Ναυτιλίας προκειμένου αυτές να βρουν τις πρέπουσες υποδομές ΑΜΕΣΑ και ΓΡΗΓΟΡΑ για να δραστηριοποιηθούν. Αυτό μπορεί να καταστεί δυνατόν μόνον μέσα από μία διοίκηση η οποία έχει γνώση του χώρου και δεν κρίνει με μέτρα και σταθμά δημοσίου τομέα αλλά με χρονισμούς και αντιλήψεις μιας βιομηχανίας της οποίας η δυναμική περιορίζεται μόνο από τους ωκεανούς.

Η εν λόγω διοίκηση οφείλει αφ ενός να αποστέλλει εκπροσώπους της εκεί που χτυπά η καρδιά της παγκοσμίου ναυτιλίας, στα διάφορα ναυτιλιακά κέντρα του κόσμου δηλαδή, προκειμένου με σύγχρονες μεθόδους marketing και πελατοκεντρικής προσεγγίσεως να είναι σε θέση να φέρνουν νέες επενδύσεις στην χώρα και αφ ετέρου να είναι μέσα στην αγορά να έχει άποψη και γνώση για τα τεκταινόμενα για να μπορεί να προσφέρει λύσεις σαν κρατική δομή όπου και όταν χρειάζεται.
Θεωρούμε καίρια την συμμετοχή της Ε.Ε.Ε. με άποψη και λόγο στην εν λόγω Δ/νση μιας που οι άμεσα ενδιαφερόμενοι οφείλουν να έχουν ίσο λόγο στα τεκταινόμενα του χώρου.
Είναι απαραίτητη η θεσμική εκπροσώπηση τόσο του Ελληνικού κράτους όσο και του Ελληνικού Ναυτιλιακού Κεφαλαίου στον IMO (International Maritime Organization) με συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων και ενεργό συμμετοχή στις αποφάσεις.
Αποτελεί δέσμευση μας σαν ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ, πως η λειτουργία της εν λόγω Δ/νσεως θα είναι σε θέση να χορηγεί άδεια λειτουργίας σε εταιρία του κλάδου το πολύ σε 24 ώρες αφού το ανταγωνιστικό περιβάλλον των διεθνών αγορών επιβάλλει την διευκόλυνση του επιχειρείν στον μέγιστο βαθμό.

Η αξιοποίηση των λιμένων μας με πυξίδα το δημόσιο συμφέρον αλλά και την επιχειρηματικότητα του ιδιωτικού τομέα, είναι άλλος ένας κλάδος που η παρούσα Δ/νση θα εστιάσει την δράση της. Η ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ θεωρεί πως τόσο σε επίπεδο τουριστικής εκμεταλλεύσεως όσο και σε επίπεδο αναβαθμίσεως των βασικών μας λιμένων σε κομβικού τύπου λιμένες (hub ports), οι δυνατότητες της χώρας μας είναι τεράστιες δεδομένης της γεωγραφικής μας θέσης. Η ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ θα συζητήσει με επαγγελματίες της παγκοσμίου Ναυτιλίας που ειδικεύονται σε liner agencies προκειμένου να αναβιβάσει τον ρόλο της χώρας μας σαν κόμβο της Ευρώπης. Οι θέσεις εργασίες που θα δημιουργηθούν όσο και η στρατηγική αναβάθμιση της πατρίδος μας είναι τεράστιες και πρέπει να αξιοποιηθούν με τον πλέον ιδανικό και ανταγωνιστικό τρόπο.

Η άποψή μας είναι πως η εν λόγω Δ/νση πρέπει να δρα σαν πάροχος υπηρεσίας προς την Ναυτιλιακή κοινότητα, μιας υπηρεσίας όμως που θα έχει και τα αντίστοιχα οφέλη για την κοινωνία και κυρίως για το εργατικό μας δυναμικό σε όλους τους κλάδους που σχετίζονται με την Ναυτιλία. Εν ολίγοις η σωστή διαχείρηση μιας τέτοιας υπηρεσίας προσφέρει θέσεις εργασίας, συνεχώς αυξανόμενες όσο θα αυξάνεται και η δυναμική του κλάδου, κάτι το οποίο για την ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ είναι πρωταρχικός στόχος.

Δ. ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Μπορούμε να διακρίνουμε σε τρεις κλάδους τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ποντοπόρο Ναυτιλία σήμερα.

Α) Τις διαχειρίστριες εταιρείες (Ship Managing Companies)
Β) Τις ναυλομεσιτικές εταιρείας (Ship Broking Companies)
Γ) Τις λοιπές παραναυτιλιακές με αντικείμενο όπως Πρακτορεύσεις (Agencies), Προμήθειες (Ship Chandlers), Πετρελαιεύσεις (Bunker Providers), Νηογνώμονες και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα έχει να κάνει με τον συγκεκριμένο χώρο.

Σαν ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ θεωρούμε το λεγόμενο tonnage tax ως ένα μοντέλο παρωχημένο, ξεπερασμένο και χωρίς ουδεμία ουσιαστική βάση αφού σαν μέτρο είναι καθαρά εισπρακτικό χωρίς καμμία προοπτική για την εξέλιξη του κλάδου.

Δεδομένης της επαφής μας με τον χώρο γνωρίζουμε πως η Ναυτιλία έχει κύκλους. Αυτοί οι κύκλοι έχουν συχνότητες τις οποίες άλλοτε μπορούμε να προβλέψουμε και άλλοτε όχι. Το γεγονός της δυναμικής διαφοροποιήσεως, σε απρόβλεπτα χρονικά διαστήματα, της παγκοσμίου ναυλαγοράς κάνει επιτακτική την ανάγκη δημιουργίας ενός σταθερού φορολογικού συστήματος που υποβοηθούμενο από την τωρινή Συνταγματική κατοχύρωση του κλάδου θα μπορεί να παράσχει ασφάλεια και κυρίως συνέχεια στον κλάδο.

Η πρότασή μας ακολουθεί επιτυχημένα πρότυπα, βγαλμένα μέσα από τις παγκόσμιες αγορές και δεν αποτελεί πεδίο πειραματισμών και λαϊκισμού.
Διαχειρίστριες Εταιρείες (Ship Managing Companies)

Το φορολογικό πρότυπο που η ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ προτείνει, συνδυάζει την κλιμακωτή φορολογία αναλόγως των πλοίων της Δ/Ε που φέρουν Ελληνική Σημαία. Σε ποσοστό 1/3 πλοίων που φέρουν την Ελληνική Σημαία και άνω, η φορολογία θα είναι μηδενική, εφ όσον η εταιρεία λειτουργεί στην Ελλάδα, απασχολεί σε ποσοστό 80% τουλάχιστον Έλληνες εργαζομένους και έχει κύκλο εργασιών άνω του 1,000,000 USD ετησίως. Οι Δ/Ε εκείνες που δεν επιλέγουν την Ελληνική Σημαία για τον στόλο τους θα υπόκεινται σε φορολογία από 5 έως 10% αναλόγως με τα ποσά που ξοδεύουν σε λειτουργούσες εταιρείες στην Ελλάδα των κλάδων Β και Γ. Η παραπάνω χρήση των λειτουργούντων στην Ελλάδα εταιρειών Β και Γ, είναι ευκόλως κατανοητό πως αποφορολογεί την Δ/Ε. Η φορολογία αφορά σε καθαρά κέρδη προ φόρων και φυσικά θα λαμβάνει υπ όψιν τις περιπτώσεις αποφυγής διπλής φορολογίας (Double Taxation Avoidance) με χώρες με τις οποίες υπάρχει η σχετική συμφωνία στον φόρο επί του ναύλου (Freight Tax). Σε περιπτώσεις που το σύνολο του στόλου φέρει Ελληνική Σημαία, η φορολογία θα είναι μηδενική με μόνη υποχρέωση από πλευράς Δ/Ε τα κεντρικά της γραφεία να έχουν έδρα την Ελλάδα και να απασχολούν σε ποσοστό 80% και άνω Έλληνες εργαζομένους τόσο στην ξηρά όσο και στην θάλασσα.

Η κεντρική ιδέα της ΝΕΑΣ ΔΕΞΙΑΣ είναι πως το κεφάλαιο και δη το Ναυτιλιακό πρέπει να μένει στην Ελλάδα, να προσφέρει εργασία και ανάπτυξη και να είναι συνέταιρος με τον Έλληνα ναυτικό και τον Έλληνα επιχειρηματία του χώρου.

1. Ναυλομεσιτικές Εταιρείες

Σε κάθε είδους ναυλομεσιτική εταιρεία δραστηριοποιούμενη στην Ελλάδα, η φορολογία θα είναι σταθερά στο 10% επί των καθαρών κερδών. Υπάρχουν δεκάδες επιχειρηματικοί κολοσσοί οι οποίοι έχουν γραφεία σε κάθε απίθανο μέρος της γης απλως και μόνο επειδή υπάρχει ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον. Οι υπηρεσίες ναυλομεσιτείας είναι ένα αντικείμενο που απαιτεί εξειδίκευση, δημόσιες σχέσεις, προσωπική επαφή με τα εμπλεκόμενα μέρη και κυρίως γνώσεις. Ο Πειραιάς με την τόσο ευρεία πλοιοκτητική αγορά προσφέρει ιδανικό τόπο εγκαταστάσεως τέτοιου είδους εταιρειών όχι μόνο λόγω εγγύτητος αλλά και κυρίως λόγω διαφοράς ώρας αφού δύναται να εξυπηρετήσει τόσο την Αμερική όσο και την Ασία.
Αποτελεί δέσμευση της ΝΕΑΣ ΔΕΞΙΑΣ πως οι πάσης φύσεως ναυλομεσιτικές εταιρείες οφείλουν να έχουν ένα ασφαλές και επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας αφού οι εξάπλωσή τους μοιραία συμπαρασύρει κι άλλους κλάδους της οικονομίας όπως τράπεζες, επικοινωνίες και άλλες πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες.

2. Λοιπές Παραναυτιλιακές Εταιρείες

Οι λοιπές εταιρείες του χώρου θα απολαμβάνουν ένα εξ ίσου σταθερό φορολογικό καθεστώς ειδικότερα εκείνες που ασχολούνται με πρακτορεύσεις πλοίων, κλάδος πολύ ιδιαίτερος και με τεράστιες δυνατότητες αναπτύξεως. Η ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ εκτιμά πως ένα ποσοστό αντίστοιχο με αυτά των λοιπών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο είναι ικανό και έσοδα να φέρει στο κράτος αλλά κυρίως να βοηθήσει την ανάπτυξη του κλάδου σε κάθε πιθανή έκφανσή του.
Ιδιαίτερη μνεία οφείλουμε να κάνουμε στο θέμα των Νηογνωμόνων. Η ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ επιθυμεί έναν δυνατό Εθνικό Νηογνώμονα ικανό να ανταγωνιστεί και να προσφέρει αξιόλογες υπηρεσίες στην παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα. Εταιρείες του συγκεκριμένου χώρου που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα θα υπόκεινται σε ένα καθεστώς φορολογίας το οποίο θα καθοριστεί σε συνάρτηση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους. Σε καμμία περίπτωση πάντως η ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ δεν πιστεύει πως η στυγνή φορολόγηση αποτελεί λύση. Αντιθέτως την θεωρούμε ως αντικίνητρο στην επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη και δεδομένης της ιδεολογίας μας η Εθνική Ναυτιλιακή Πολιτική μας εστιάζει στο «λίγα από τους πολλούς» και όχι στο «πολλά από τους λίγους» ή στο χειρότερο «πολλά από όλους».

Ε. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ

Αν κάτι κάνει την Ναυτιλία να ξεχωρίζει από τις λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες, είναι η εκ φύσεως ανταγωνιστικότητά της λόγω δραστηριοποιήσεώς της σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι μόνοι νόμοι που την διέπουν, αναφορικά με την οικονομική της λειτουργία, είναι αυτοί της ελεύθερης αγοράς.

Σημαντικό μέρος των εξόδων της διαχειρίσεως ενός πλοίου είναι οι επισκευές του, είτε τακτικές, είτε έκτακτες. Λόγω της φύσεως του αντικειμένου θα πρέπει να υπάρχει άμεση πρόσβαση σε ναυπηγεία προκειμένου να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος αφ ενός και αφ ετέρου να υπάρξει όσο το δυνατόν μικρότερο κόστος λόγω απώλειας ναύλου.
Η χώρα μας με την θέση που κατέχει ευρίσκεται σε ένα σημαντικό ναυτιλιακό σταυροδρόμι. Είναι δίπλα στις αγορές της Μαύρης Θάλασσας, δίπλά στην πολυσύχναστη διώρυγα του Σουέζ και πολύ κοντά στην κεντρική Μεσόγειο όπου διάφορα routes διασταυρώνονται. Η παρουσία δε του PCT (Piraeus Container Terminal) συντείνει στην παραπάνω κίνηση πλοίων στις θάλασσές μας.

Όλα αυτά τα πλοία οφέιλουν να είναι δυνητικοί πελάτες για την Ελληνική Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη. Η σημερινή κατάσταση είναι απαράδεκτη αφού την συγκεκριμένη δραστηριότητα την νέμονται κομματικές κάστες οι οποίες όχι μόνο δεν ενδιαφέρονται να καταστήσουν τον χώρο ανταγωνιστικό αλλά αντιθέτως με την κοντόφθαλμη και κομματική πολιτική τους έχουν καταφέρει να βγάλουν τελείως την ΕΝΖ από την παγκόσμια αγορά.

Για την ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ είναι απαράδεκτο η ΕΝΖ να μην συγκαταλέγεται στις κορυφαίες του κόσμου και αντ’ αυτού να γεμίζουν πολύτιμο συνάλλαγμα οι αντίστοιχες ζώνες των χωρών της Μαύρης Θάλασσας αλλά και της Τουρκίας.
Η δημιουργία Ειδικής Οικονομικής Ζώνης, δύναται να καταστήσει την περιοχή πολύ ανταγωνιστικότερη των γειτόνων μας για όλους τους προαναφερθέντες λόγους. Η εισροή συναλλάγματος θα είναι πολύ μεγάλη και, το βασικότερο, θα δημιουργηθούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίες σε μία ζώνη που διψά για δουλειά.

Παραλλήλως, χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις που ασχολούνται με προμήθειες πρώτων υλών, παροχείς υπηρεσιών και ό,τι άλλο απαιτείται κατά τον δεξαμενισμό ενός πλοίου, θα ανασάνουν μιας που η κίνηση στον χώρο θα αυξηθεί.
Η τεχνογνωσία υπάρχει και σε συνδυασμό με την εξειδικευμένη τεχνική κατάρτιση των στελεχών και του εργατικού δυναμικού της ΕΝΖ μπορούν να αλλάξουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τόσο την ευρύτερη περιοχή όσο και την καθημερινότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της περιοχής.

Αποτελεί δέσμευση της ΝΕΑΣ ΔΕΞΙΑΣ πως οι δέκα μεγαλύτερες σε στόλο Ελληνικές Ναυτιλιακές Εταιρείες με υπό Ελληνική Σημαία πλοία, θα έχουν κύριο ρόλο στην διοίκηση και επιχειρηματική εκμετάλλευση της ΕΝΖ με την προϋπόθεση να συντηρούν υποτροφίες που αφορούν στην εν γένει Ναυτική εκπαίδευση.

ΣΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ:ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Για την ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ η Ελληνική Σημαία στην Εμπορική Ναυτιλία είναι κάτι πολύ παραπάνω από την νομική και φορολογική βάση του στόλου. Για εμάς η Εληνική Σημαία επί των ιστών των εμπορικών πλοίων σημαίνει κυρίως στρατηγική επένδυση και όραμα, σημαίνει επέκταση της εθνικής επιρροής στο παγκόσμιο διαμετακομιστικό εμπόριο, σημαίνει κατά βάση διαφήμιση της χώρας σε όλους τους εμπορικούς λιμένες με όποιες προεκτάσεις μπορεί να έχει αυτό. Επιπλέον δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η ανάπτυξη και διατήρηση μιας εθνικής εμπορικής παρουσίας στους ωκεανούς, προσδίδει άλλο κύρος στην θέση της χώρας στα διεθνή fora και άλλη βαρύτητα στην ψήφο μας σε θέματα που αφορούν στην παγκόσμια οικονομία.

Για τους παραπάνω λόγους η εγγραφή πλοίων υπό την σημαία μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Γνωρίζουμε πως το Ναυτιλιακό κεφάλαιο του τόπου ανέκαθεν έψανχε τρόπο να μπορεί να φέρει την εθνική μας σημαία επί των πλοίων του, χωρίς όμως αυτό να στοιχίζει σε ανταγωνιστικότητα, μιας που κάτι τέτοιο είναι καταστροφικό λόγω του παγκοσμίου χαρακτήρος της Ναυτιλίας όπως εξηγήσαμε πιο πάνω.

Στόχος μας είναι να φέρουμε στο τραπέζι του διαλόγου όλους τους εμπλεκομένους φορείς και να συστήσουμε μία οικονομοτεχνική επιτροπή με μέλη από την Ε.Ε.Ε., τις ενώσεις Αξ/κων και πληρωμάτων Ε.Ν αλλά και στελέχη επιχειρήσεων σε θέματα εταιρικής ταυτότητος και να κάνουμε την Ελληνική Σημαία brand name για την παγκόσμια ναυτιλία. Γνωρίζουμε πως τα κόστη σε ελληνικά πληρώματα δεν είναι ανταγωνιστικά σε σχέση με πληρώματα από τρίτες χώρες. Έχουμε όμως την τεχνογνωσία και την θέληση, να προσφέρουμε ένα σύνολο υπηρεσιών, (Σημαία, Πλήρωμα, Φορολογία, Επιχειρηματικότητα) πρωτίστως στο ελληνικό και δευτερευόντως στο παγκόσμιο Ναυτιλιακό κεφάλαιο, με σκοπό το branding της Ελληνικής Σημαίας να καταστεί συνώνυμο της επιτυχημένης διαχειρίσεως (ship management). Ενδεικτικά θα αναφέρουμε τα παράλληλα νηολόγια που οφείλουμε να επεκτείνουμε και στην Ελληνική Σημαία όπως έχουν κάνει τόσες και τόσες χώρες (Αγγλία, Νορβηγία κλπ) με σκοπό την προσέλκυση πλοίων και άρα εσόδων και θέσεων εργασίας.

Σκοπός μας είναι ο έλληνας ναυτικός να έχει δουλειά, προοπτική και μία τέτοια καριέρα που να τον οδηγεί από τις Ακαδημίες στα πλοία, από τα πλοία στις off duty seasons του στην επιστημονική και επαγγελματική του αναβάθμιση με μεταπτυχιακούς τίτλους και ιδανικά σε δεδομένη στιγμή της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας στην στελέχωση επιχειρήσεων του χώρου. Αυτό για την ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ αποτελεί την επιτομή της Εθνικής Ναυτιλιακής Πολιτικής γιατί είναι η βάση για την ανάπτυξη ενός χώρου στον οποίο σαν λαός έχουμε ιστορία . Οφείλουμε να έχουμε και προοπτική.

Ζ. ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οι Ναυτικές Ακαδημίες οφείλουν να αναβαθμιστούν όχι μόνο σε επίπεδο υλικοτεχνικό αλλά κυρίως σε επίπεδο διοικητικό και επιστημονικό.

Ιστορικώς αποτελούν από τα πρώτα Ανώτερα / Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του τόπου με ιστορικές σχολές που έχουν αποδώσει όχι μόνο Πλοιάρχους, Μηχανικούς και εν γένει Αξιωματικούς του χώρου αλλά και ικανότατα στελέχη τα οποία ακόμη και σήμερα διαφεντεύουν την παγκόσμια ναυτιλία.

Πλήρης αναβάθμιση των Δημοσίων Ναυτικών Ακαδημιών από περιφερειακές διοικήσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας σε αυτόνομους οργανισμούς εποπτευομένους τόσο από το ΥΕΝ όσο και από επαγγελματικούς φορείς εμπλεκόμενους με τον χώρο προκειμένου να υπάρχει εξασφαλισμένη απορρόφηση των αποφοίτων.

Ο χαρακτήρας των σχολών οφείλει να είναι πλήρους στρατιωτικής δομής με ό,τι προβλέπεται από τις λοιπές στρατιωτικές σχολές αφού η πειθαρχία, ο σεβασμός και η διοίκηση είναι στοιχεία καθημερινά και αναπόσπαστα της ναυτικής ζωής.

Συνεργασία με αντίστοιχες Ακαδημίες του εξωτερικού και φορείς όπως ο IMO σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης του αντικειμένου.

Συνεργασία σε ερευνητικό επίπεδο με σχολές Ναυπηγών και Μηχανολόγων προκειμένου ο σχεδιασμός και η εφαρμογή νέων ιδεών να έρχονται πιο κοντά στον τελικό χρήστη που είναι η παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα.

Οι Ναυτικές Ακαδημίες οφείλουν να είναι φυτώριο όχι μόνον μελλοντικών Αξιωματικών Καταστρώματος και Μηχανής, αλλά και μελλοντικών στελεχών εταιρειών, μελλοντικών Αξιωματικών της Ακτοφυλακής μας και μελλοντικών πλοηγών, ναυτίλων και όλων των ειδικοτήτων που το κράτος και η κοινωνία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν.

Λειτουργία με βάση τα ισχύοντα Εθνικά και Διεθνή Πρότυπα, ιδιωτικών Ναυτικών Ακαδημιών με συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας εποπτευόμενο από τους ίδιους φορείς.

Ο ανταγωνισμός προς όφελος της Ναυτιλιακής κοινότητας θα επιφέρει καλύτερα στελέχη, καλύτερους αξιωματικούς και ασφαλέστερους πλόες.

Επαναλειτουργία του ΓΕΝΕ (Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας) σε νέες βάσεις συμβατές με τα νέα παγκόσμια δεδομένα.

Δημιουργία, ανάπτυξη και λειτουργία σχολών κατωτέρων πληρωμάτων επιπέδου τεχνικής εκπαιδεύσεως. Προσπάθειες αντίστοιχες του παρελθόντος ναυάγησαν γιατί η πολιτεία δεν μερίμνησε να δώσει υποδομές στις σχολές αυτές ώστε χιλιάδες νέοι να μπορούν να επιλέξουν μία επαγγελματικώς κατοχυρωμένη καριέρα.

Γνωρίζουμε πως ειδικά σε επίπεδο κατωτέρων πληρωμάτων, ο ανταγωνισμός από τρίτες χώρες είναι τεράστιος. Όπως όμως προείπαμε για την ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ το κεφάλαιο «Ναυτιλία» εξετάζεται ως σύνολο και οι λύσεις που δίνουμε αφορούν στο τελικό όφελος των εμπλεκομένων. Η απασχόληση ελληνικών πληρωμάτων δεν θα είναι εις βάρος της ανταγωνιστικότητος και φυσικά τα ελληνικά πληρώματα θα απολαμβάνουν της πλήρους εργασιακής και θεσμικής προστασίας όπως προβλέπεται για να μπορούν να αποδίδουν όπως ξέρουν εδώ και χιλιάδες χρόνια.

Στην ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ πιστεύουμε ακράδαντα πως Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΟΣΥΝΗΣ είναι Ελληνικής προελεύσεως και ως εκ τούτου βλέπουμε με πάρα πολύ θετικό πνεύμα την εκπαίδευση Αξιωματικών και Πληρωμάτων σε Ελληνικές Ακαδημίες που θα ιδρυθούν και στο εξωτερικό με την βοήθεια του Εφοπλιστικού κεφαλαίου, με πρώτη προτεραιότητα την διαφήμιση της χώρας σαν Ναυτιλιακή δύναμη στον χώρο αλλά και την εξάπλωση της Ελληνικής Ναυτοσύνης σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης. Αυτό δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται επ ουδενί ως ανταγωνισμός στους Έλληνες Αξιωματικούς, τουναντίον οι σχολές έξω υπάρχουν και αποδίδουν κόσμο είτε είναι Ελληνικές είτε όχι. Γιατί να μην αυξήσουμε την παρουσία μας σαν χώρα, διεθνώς, και στον κλάδο της Ναυτικής Εκπαιδεύσεως που αποδεδειγμένα προσφέρη ταχύτερη επαγγελματική αποκατάσταση από πολλούς άλλους.

Η. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ

Αποτελεί όνειδος για την Ελληνική Ναυτιλιακή Κοινότητα να μην υπάρχει ένας αξιόπιστος Εθνικός Νηογνώμων ο οποίος όχι μόνο να έχει εξέχουσα θέση στο ναυτιλιακό στερέωμα αλλά να αποτελεί πρότυπο λειτουργίας αντιστοίχων φορέων.

Γνωρίζουμε πως οι Νηογνώμωνες μπορούν να είναι είτε ιδιωτικοί είτε δημόσιοι φορείς οι οποίοι σε συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (International Maritime Organization – IMO) αναπτύσσουν και επεξεργάζονται σχέδια, συστήματα ασφαλείας, ναυπηγικά μοντέλα προκειμένου οι πελάτες τους (η εφοπλιστική κοινότητα δηλαδή) να είναι σε θέση να χτίζει νέα πλοία επάνω σε εξελιγμένα μοντέλα ασφαλείας αλλά και εμπορικής εκμεταλλεύσεως. Ταυτοχρόνως, η χώρα μας με τους άκαιρους χειρισμούς στο εν λόγω θέμα έχει απωλέσει ένα στρατηγικό εργαλείο στον διεθνή χώρο της Ναυτιλίας. Ο Ελληνικός Νηογνώμονας έχει καταστεί στην ουσία ένας νηογνώμων για μικρά σκάφη αφού μετά την άρση της αναγνωρίσεώς του το 2010 λόγω σημαντικών κενών και προβλημάτων, τόσο από την ΕΕ όσο και από τον διεθνή οργανισμό νηογνωμώνων (IACS, International Association of Classification Societies) ουδείς εκ της ποντοπόρου ναυτιλίας στρέφεται στις υπηρεσίες του.

Σαν ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ επιθυμούμε την άμεση επανενεργοποίηση του Ε.Ν., την στελέχωσή του με ανθρώπους νέους που έχουν γνώση και άποψη για την παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά αλλά και την χρήση του σαν εργαλείο στρατηγικής επεκτάσεως της εθνικής μας επιρροής στον χώρο.

Αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε πρωτίστως με ανοιχτό διάλογο με την διοίκηση του Ε.Ν. και θέτοντας υπ ‘όψιν της διοικήσεώς του το ναυτιλιακό μας πρόγραμμα εν συνόλω, με σκοπό να βρεθεί κοινός τόπος λειτουργίας και συνεργασίας.

Το σχέδιό μας περιλαμβάνει μία συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Ε.Ν. σε όσο πιο στενό πλαίσιο γίνεται ώστε να ξεπεραστούν άμεσα τα όποια εμπόδια. Επιθυμούμε έναν Ε.Ν. δυνατό, κοντά στις υπηρεσίες του κράτους με ρόλο συμβουλευτικό και κυρίως να λειτουργεί με κανόνες ανταγωνισμού προσφέροντας στον τελικό χρήστη, που είναι πρωτίστως η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα, ανταγωνιστικές υπηρεσίες.

Θ. ΑΚΤΟΠΟΛΟΪΑ

Η ακτοπλοϊα για την χώρα μας αποτελεί κάτι πολύ παραπάνω από έναν απλό κλάδο μεταφοράς. Μια απλή ματιά στον χάρτη μπορεί να πείσει και τον πλέον αδαή, πως η ακτοπλοϊα αποτελεί πρωτίστως τμήμα του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού αναβαθμίσεως της γεωπολιτικής αξίας της χώρας μας και συνάμα το βασικό συστατικό που κρατά ζωντανή την νησιωτική Ελλάδα.

Ως τέτοιο δεν μπορεί να αφεθεί ούτε στην τύχη, ούτε λεία συμφερόντων των διαφόρων κατά καιρούς εμπλεκομένων.

Το σχέδιο της ΝΕΑΣ ΔΕΞΙΑΣ βασίζεται στην άποψη πως η διασπορά νήσων και νησίδων στα δύο μεγάλα πελάγη μας, είναι πρωτίστως ευκαιρία και δευτερευόντως ευθύνη.

Ευκαιρία, γιατί σαν λαός έχουμε την δυνατότητα να αναπτύξουμε μεγάλες επενδύσεις τόσο στον τουρισμό όσο και στις μεταφορές προς όφελος των τοπικών οικονομιών. Ευκαιρία, γιατί οι δυνατότητες αναπτύξεως τόσο ποικιλόμορφων μικρο-οικονομιών είναι τέτοιες που η ακτοπλοϊα μπορεί πραγματικά να αποτελέσει μέσον κερδοφορίας και επαγγελματικής αποκαταστάσεως νέων ανθρώπων και τέλος ευθύνη γιατί ο βασικός κίνδυνος που διατρέχουμε, το δημογραφικό μας, μπορεί να βρεί μία πολύ σημαντική λύση εάν κι εφ όσον τα νησιά μας αποκτήσουν ξανά ζωή.

Ας μην ξεχνάμε πως στην χώρα μας έχουμε κατά κύριο λόγο εύκρατο κλίμα και οι καιρικές συνθήκες, επιτρέπουν την ανάπτυξη της ακτοπλοϊας σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Κατά πρώτον θα εξετάσουμε το παρόν πλαίσιο χορηγήσεως αδειών σκοπιμότητος. Σαν ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ δεν πιστεύουμε στην ύπαρξη «αδειών σκοπιμότητος». Εδώ υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες με το κράτος να μπορεί να δράσει σαν ρυθμιστής και να αφήσει τις πρωτοβουλίες στον ιδιωτικό τομέα. Το κράτος οφείλει να διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία των μεταφορικών υποδομών σε ένα βασικό επίπεδο που να εξυπηρετεί θέματα υγείας, διατροφής και την εν γένει πρόσβαση σε ένα αξιόπιστο μεταφορικό δίκτυο με την δημιουργία ακτοπλοϊκών σταθμών (terminals) σε κάθε νησί που κάτι τέτοιο είναι δυνατόν, αλλά πρέπει να αφήσει στην ιδιωτική πρωτοβουλία τον ανταγωνισμό για την προσφορά καλυτέρων υπηρεσιών στον πολίτη.

Το γεγονός πως η κερδοφορία έρχεται κυρίως τους θερινούς μήνες με την αύξηση της κινήσεως λόγω τουρισμού, πρέπει να δρα ως αντισταθμιστικό όφελος προς τους επίδοξους επιχειρηματίες της ακτοπλοϊας.

Η απελευθέρωση των γραμμών και η συντήρηση και δημιουργία ακτοπλοϊκού δικτύου σε συνεργασία με την Λ.Σ/ΕΛ.ΑΚΤ. είναι κάτι που απαιτεί προσεκτικό προγραμματισμό και αν γίνει σωστά είναι ένα έργο που μπορεί να δώσει νέα πνοή στα πελάγη μας και στους κατοίκους τους.

Να θυμίσουμε εδώ πως υπάρχουν στο διεθνές ναυτιλιακό στερέωμα πλείστα όσα παραδείγματα χωρών με νησιωτικά συμπλέγματα στα οποία συνυπάρχουν αρμονικώς, η απρόσκοπτη κυκλοφορία επιβατών, η ενδυνάμωση των τοπικών οικονομιών, η ενίσχυση του τουρισμού, εναλλακτικού και μή και η στρατηγική αναβάθμιση των νήσων σε όλα τα δυνατά πλαίσια. Τα παραπάνω ανοίγουν θέσεις εργασίας και προσφέρουν νέα προοπτική στο τόσο υποβαθμισμένο νησιωτικό μας περιβάλλον.

Μία άλλη πρόταση της ΝΕΑΣ ΔΕΞΙΑΣ είναι και η δημιουργία το συντομότερο δυνατόν κυκλοφοριακού διαύλου θαλασσίων ταξί στις μεγάλες παραλιακές ζώνες. Αυτό είναι κάτι που όχι μόνο θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας αλλά και θα αποσυμφορήσει από το κυκλοφοριακό χάος μεγάλο τμήμα των παραλιακών και συν αυτοίς οδών.

Η σχετική μελέτη μπορεί να εκπονηθεί από φορείς που έχουν ενδιαφέρον και όχι μόνο θα μεταμορφώσει το παραλιακό μέτωπο αλλά θα δώσει μία τελείως διαφορετική έννοια στην καθημερινότητα των κατοίκων των παρακειμένων περιοχών αφού θα απαιτηθούν αντίστοιχοι επιβατικοί και τερματικοί σταθμοί υποδοχής.

Η παραπάνω πρόταση έχει υλοποιηθεί και δουλεύει απότελεσματικότατα σε αρκετές παραλιακές πόλεις ανά τον κόσμο βοηθώντας τόσο στην ανάπτυξη της οικονομίας όσο και στην εξυπηρέτηση χιλιάδων επιβατών καθημερινώς.

Ι. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ/ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Το παρόν πλαίσιο λειτουργίας του Λ.Σ. οφείλει να αναθεωρηθεί τόσο προς την κατεύθυνση της πλήρους εντάξεώς του στα επιχειρησιακά σχέδια αμύνης της χώρας, σαν 4ος κλάδος των ΕΔ, όσο και στην ενδυνάμωσή του σαν ΣΑ. Κύριος σκοπός των μεταρυθμίσεων αυτών θα είναι όχι μόνο η αποτελεσματικότερη αστυνόμευση των θαλασσίων συνόρων και διόδων ανά την επικράτεια, αλλά η ενδυνάμωση της παρουσίας του Λ.Σ./ΕΛ.ΑΚΤ. διεθνώς ως ένας βραχίονας επεκτάσεως της Εμπορικής μας Ναυτιλίας.

Η διατήρηση του στρατιωτικού χαρακτήρος του Σώματος, αλλά και η συνεργασία του σε στενότερα πλαίσια με το ΠΝ αποτελούν μονόδρομο για την ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ.

Η ενδυνάμωση και ο εκσυγχρονισμός του παρόντος στόλου, όχι μόνο με χορηγίες αλλά κυρίως με ουσιώδη κρατική μέριμνα, η επιμόρφωση των στελεχών σε σχολεία του εξωτερικού και η συνεχής αστυνόμευση των θαλασσίων συνόρων τόσο με θαλάσσια όσο και με εναέρια μέσα, θα επιτρέψουν στο ΠΝ να εστιάσει στην επιχειρησιακή εμβάθυνση του ρόλου του αφού ο κύριος όγκος της επιτήρησης θα έχει μεταφερθεί στο Λ.Σ/ΕΛ.ΑΚΤ.

Η ένταξή του Σώματος στον αμυντικό σχεδιασμό της χώρας θα πρέπει να επανεξεταστεί σε βάθος γιατί οι δυνατότητες που προσφέρει ένα δυνατό και στοιβαρό ΛΣ δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως.

Η συνδρομή του στους ελέγχους των εμπορικών πλοίων, αλλά και μέσω της Δ/νσης Ναυτιλιακής Πολιτικής του ΥΕΝ στα παγκόσμια fora που έχουν να κάνουν με την θέσπιση νέων κανονισμών αναφορικά με την εμπορική ναυτιλία, είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει τα στελέχη να απολαμβάνουν την δυνατότητα της διαρκούς επιμορφώσεως προκειμένου η χώρα να μην υστερεί τόσο σε γνώσεις όσο και σε θέσεις.

Η ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ πρεσβεύει το δόγμα πως το Λ.Σ./ΕΛ.ΑΚΤ. είναι ένα σημαντικότατο εργαλείο στα χέρια του κράτους που δρά τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε εμπορικό και διπλωματικό επίπεδο. Για αυτό πρέπει να έχει ανοικτή σχέση με την κοινωνία και με τους διάφορους ναυτιλιακούς φορείς (π.χ. οφείλει να υπάρχει μόνιμος αξιωματικός σύνδεσμος με την Ε.Ε.Ε) ώστε να μπορεί να προλαμβάνει, να συνδράμει και να ενισχύει την Ναυτιλιακή Πολιτική από διάφορες θέσεις.