Α. Εισαγωγή

Το Οικονομικό Πρόγραμμα της Νέας Δεξιάς εκπονήθηκε με γνώμονα την θεμελιώδη αρχή της ελευθερίας, όπως αυτή περιγράφεται και στις βασικές αρχές του κόμματός μας. Μιας ελευθερίας, η οποία οριοθετείται από το συμφέρον του ελληνικού έθνους. Στόχος είναι η ταχεία οικονομική και ελεύθερη ανάπτυξη της κοινωνίας μας. Η χώρα μας έχει πληγεί βαθύτατα από την οικονομική κρίση και ύφεση των τελευταίων ετών, που προκλήθηκε από πολυετή εφαρμογή καταστροφικής σοσιαλιστικής και αριστερίζουσας δημοσιονομικής πολιτικής. Πολύ περισσότερο ωστόσο, η κρίση αυτή οφείλεται και σε ένα τεράστιο ηθικό έλλειμμα που γιγαντώθηκε μέσω της ιδεολογικής ηγεμονίας της αριστεράς ,και γι’ αυτό η οικονομική πολιτική που προτείνεται, βασίζεται όχι μόνον στην εξασφάλιση της οικονομικής ευημερίας του ελληνικού έθνους, αλλά και στην προοπτική της ιδίας της επιβιώσεώς του ως έθνος.

Η οικονομική πολιτική της ΝΕΑΣ ΔΕΞΙΑΣ είναι εκ των πραγμάτων δεξιά, συντηρητική και οικονομικά ελεύθερη. Τέτοια που, πέραν του εθνικού συμφέροντος, να θωρακίζει την ισχυρή και ανταγωνιστική παρουσία της Ελλάδας στο Παγκόσμιο Οικονομικό περιβάλλον. Επιδιώκει να καταστήσει την Ελλάδα πρωτοπόρο στις οικονομικές και διεθνείς εξελίξεις, σεβαστή και ηγέτιδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ισότιμη διαμορφώτρια της Ευρώπης του μέλλοντος. Εναντιώνεται στην σημερινή εικόνα της χώρας μας, αυτή του θλιβερού ουραγού, του μίζερου επαίτη, απομονωμένου θύματος μιας συνεχιζόμενης αριστερής οικονομικής κρατικιστικής και οπισθοδρομικής πολιτικής, που εφαρμόστηκε καθ’ όλη την διάρκεια της μεταπολιτεύσεως.

Β. Βασικές αρχές της οικονομικής πολιτικής μας

Οι εφτά αρχές, στις οποίες στηρίχθηκε η οικονομική πολιτική μας, βασίζονται στον δημοσιονομικό συντηρητισμό (Fiscal Conservatism) και στις πατριωτικές μας αξίες. Παρουσιάζονται παρακάτω:

1. Οικονομική Ελευθερία

Στο σύγχρονο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, η Ελλάδα καλείται να είναι ανταγωνιστική. Όλες οι πρωτοπόρες χώρες στο εμπόριο, στην καινοτομία και στις εφευρέσεις, εφαρμόζουν οικονομικά ελεύθερη πολιτική, η οποία είναι η βάση για την αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) κάθε κράτους. Όσες χώρες έχουν στραφεί στον κρατισμό, στον εφαρμοσμένο σοσιαλισμό και στον κομμουνισμό, ακολουθούν τελευταίες την παγκόσμια οικονομία, και έχουν σοβαρά προβλήματα εθνικής επιβίωσης (Βενεζουέλα, Βόρεια Κορέα, Κούβα, χώρες ευρωπαϊκού νότου κλπ.)

2. Ιδιοκτησία

Η προστασία της ατομικής και οικογενειακής υπάρχουσας και ήδη αποκτηθείσας ιδιοκτησίας είναι θεμελιώδης αρχή της Δεξιάς. Αποτελεί ειδοποιό διαφορά από αριστερές πολιτικές βίαιου εξισωτισμού, φτωχοποίησης και άδικης κατανομής πλούτου.

3. Προστασία της Οικογένειας και Δημογραφική Ανάπτυξη

Η οικογένεια ως θεσμός, είναι πυλώνας της Δεξιάς. Εκτός από την ποιότητα και την δομή της οικονομίας, έχει αριθμητική σημασία ο εθνικός πληθυσμός για το ΑΕΠ και την ισχύ της οικονομίας. Η Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες υπολείπεται επικίνδυνα σε πληθυσμιακή ανάπτυξη σε σχέση με γειτονικές και άλλες ανεπτυγμένες χώρες, ενώ η μετανάστευση λόγω οικονομικών δυσκολιών -ιδίως τα τελευταία έτη- μας έχει αποδυναμώσει εθνικά και έχει πλήξει την συνοχή της ελληνικής κοινωνίας. Η μητρότητα και ο γάμος επίσης πλήττονται, με αποτέλεσμα την συνεχή γήρανση και αποδυνάμωση του πληθυσμού.

4. Ήθος

Η διαφθορά και έλλειψη ήθους οδηγούν σε οικονομικό μαρασμό και ανάπτυξη παρα-οικονομικών δραστηριοτήτων, ενώ παράλληλα υποσκάπτουν την λειτουργία της κυβερνήσεως και θέτουν σε κίνδυνο της σχέση εμπιστοσύνης που πρέπει να υπάρχει μεταξύ πολίτη και κράτους.

5. Αξιοκρατία

Η αριστεία και η προσπάθεια πρέπει να αμείβονται. Σε αντίθετη περίπτωση οδηγούμαστε σε σοσιαλιστικού τύπου κοινωνίες, όπου η μετριότητα, η οκνηρία και η ευθυνοφοβία είναι ο κανόνας, ενώ η Οικονομία υπολειτουργεί και εν τέλει καταστρέφεται. Ιδίως στο Δημόσιο Τομέα, πρέπει να οριστούν ορθά και δίκαια κίνητρα, ώστε να αναμορφωθεί σύμφωνα με υψηλά ποιοτικά πρότυπα κρατικής οργάνωσης με στόχο τον εναρμονισμό του με τους κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας του ιδιωτικού τομέως.

6. Δικαιοσύνη

Η ποιότητα της δικαιοσύνης, καθώς και η αμεσότητα και ταχύτητα στην λήψη αποφάσεων έχει ιδιαίτερη σχέση με την ομαλή εξέλιξη της Οικονομίας.

7. Ισχυροί και Αυτοδύναμοι Πολίτες

Οι αριστερές κοινωνίες επιθυμούν πολίτες που «θηλάζουν» από το Κράτος, ώστε να χειραγωγούνται και να οδηγούνται εκεί που η σοσιαλιστική/αριστερή κυβέρνηση τους στρέφει.

Η Δεξιά επιθυμεί ισχυρό και αυτόνομο πολίτη, με ιδιοκτησία, με οικογένεια, με ιδίους πόρους, που επιχειρεί και ενεργεί με γνώμονα το ατομικό του συμφέρον σε ένα πατριωτικό πλαίσιο, ώστε να εξασφαλίζει την συνέχεια και ανάπτυξη του έθνους μας. Πρέπει λοιπόν να επιδιωχθεί η διακοπή της νοσηρής σχέσης «τροφού Κράτους-θηλάζοντα Πολίτη», που διαμορφώνουν οι κρατικιστικές και ψηφοθηρικές πολιτικές και που στόχο έχουν την πνευματική και οικονομική εξαθλίωση των Ελλήνων.

Σύμφωνα με τις παραπάνω αρχές θα αναπτύξουμε παρακάτω τις εξής ενότητες και τις προτάσεις της Νέας Δεξιάς σε κάθε μία από αυτές:

 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ
 • ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 • ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ
 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
 • ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
 • ΑΓΡΟΤΙΚΟ
 • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Γ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ

1. Στόχος

Η φορολογία με στόχο την ανακατανομή πόρων μεταξύ των φορολογούμενων με διακανονιστή το κράτος, είναι ΚΛΟΠΗ. Ο στόχος της Νέας Δεξιάς είναι αρχικά να μειώσει και σταδιακά να καταργήσει αρκετούς από τους υπάρχοντες φόρους και όχι φυσικά να προτείνει «νέους επιπλέον φόρους». Οι φόροι πρέπει να συλλέγονται με στόχο την εύρυθμη λειτουργία ενός ευέλικτου Κράτους το οποίο θα έχει ως ύψιστο σκοπό την αποφυγή περαιτέρω φορολόγησης των πολιτών του. Το Κράτος πρέπει να πάψει να είναι «επιδοτούμενος επιχειρηματίας» που φροντίζει με βάση μικροκομματικά συμφέροντα την πρόσληψη υπεράριθμων Δημοσίων Υπαλλήλων. Οφείλει να ορίζει το πλαίσιο για την ανάπτυξη της οικονομίας μας, με πολίτες που επιχειρούν και εργάζονται ανταγωνιστικά στο παγκόσμιο περιβάλλον. Αρχικός σκοπός είναι ένα «αναπτυξιακό ΣΟΚ» στα πρότυπα της Κύπρου και της Ιρλανδίας, το οποίο θα βασιστεί κυρίως στην απλοποίηση και ελαχιστοποίηση του ασφυκτικού παρόντος φορολογικού πλαισίου και στην λειτουργία οικονομικά ελεύθερων πολιτικών που θα στηρίζουν θεσμικά και ενεργά την επιχειρηματικότητα.

Η ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ ως κυβέρνηση ή κυβερνητικός εταίρος, αρνείται να πάρει απλά την σκυτάλη του φοροεισπράκτορα, από όσους μέχρι σήμερα χρησιμοποίησαν την φορολόγηση των πολιτών και των περιουσιών τους ως την εύκολη λύση για την κάλυψη των δημοσιονομικών κενών που οι ίδιοι δημιουργούσαν.

2. Προτάσεις

2.1. Μικτό σύστημα φορολόγησης

Φορολόγηση των Φυσικών Προσώπων με μικτό σύστημα:

 • Ένας μικρός κοινός φόρος σε όλους (flat tax) της τάξης του 10% επί των ετήσιων εσόδων τους.
 • Ένας προσωρινός προοδευτικός-κλιμακωτός φόρος «κέρδους» στην διαφορά των συνολικών ετήσιων εξόδων τους από τα συνολικά τους έσοδα, με ένα αφορολόγητο όριο. Προοδευτικός, ανάλογα με το ύψος της διαφοράς. Προσωρινός, με τάσεις σταδιακής μείωσής του μεσοπρόθεσμα και παύσης του μακροπρόθεσμα. ·
 • Μηδενικός φόρος αν δεν υπάρχει διαφορά ή είναι αρνητική.

Με το flat tax όλοι συμβάλουν στην κοινωνική λειτουργία, ενώ με τον φόρο «κέρδους» οι Πολίτες που είχαν αύξηση της περιουσίας τους το προηγούμενο φορολογικό έτος, θα συμβάλλουν αναλογικά περισσότερο.

2.2. Κατάργηση επιπροσθέτων φόρων
 • Κατάργηση ΟΛΩΝ των φόρων υπέρ τρίτων,
 • Κατάργηση φόρου για χρήση αυτοκινήτου,
 • Κατάργηση τεκμηρίων,
 • Κατάργηση προκαταβολής φόρων για το επόμενο έτος,
 • Κατάργηση εισφοράς επιτηδευματία.

Η απλότητα του συγκεκριμένου συστήματος και η στόχευση (μέσω της απόδειξης των Εξόδων) στην μείωση της φοροδιαφυγής, θα ανακουφίσει όλο το σύστημα Φορολόγησης, ενώ θα απαιτείται και μικρότερος μηχανισμός φορολογικής εποπτείας.

2.3. Φορολόγηση Επιχειρήσεων
 • 12% επί των κερδών.
 • Σταδιακή κατάργηση προκαταβολής φόρου για το επόμενο έτος.
 • Φοροαπαλλαγές βάσει του ρυθμού πρόσληψης νέων εργαζομένων ανά έτος (με διατήρηση των παλαιών υπαλλήλων).
 • Απόλυτος συμψηφισμός εξόδων και έκπτωση του ΦΠΑ για κάθε δαπάνη που τον εμπεριέχει.
 • Αποδέσμευση των εταιρικών δαπανών από την φορολόγηση φυσικών προσώπων (π.χ. φόροι αυτοκινήτων, κινητών κλπ.).
 • Αποδέσμευση των οικειοθελών παροχών παραγωγικότητος (bonus) των επιχειρήσεων προς τους υπαλλήλους τους από τις ασφαλιστικές εισφορές και υπαγωγή τους στην ενιαία φορολόγηση.
2.4. Φορολογία Ακινήτων
 • Κατάργηση ΕΝΦΙΑ, ο οποίος είναι ένας φόρος που βάλλει κατά της Ιδιοκτησίας και είναι κατά των χρηστών ηθών μας για αποταμίευση μέσω ακίνητης περιουσίας και στήριξης των τέκνων της οικογένειας μέσω μεταβίβασης ιδιοκτησίας. Μην ξεχνάμε ότι η ακίνητη περιουσία στη χώρα μας, παραδοσιακά χρησιμοποιείται ως φορέας παραγωγής εισοδημάτων μέσω των Τουριστικών επαγγελμάτων.
 • Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων: 3% επί της αξίας του ακινήτου, εκτός από ενδοοικογενειακές μεταβιβάσεις, στις οποίες θα είναι 1% επί της αξίας του ακινήτου.
 • Κατάργηση του αυτοτελούς φορολογικού συντελεστή των εισπραττόμενων ενοικίων, και αντιμετώπιση του ενοικίου με βάση την μικτή πρότασή μας για την Φορολογία Εισοδήματος (flat tax και έσοδα-έξοδα).

2.5. Φόρος Προστιθεμένης Αξίας

 • Απλοποίηση ΦΠΑ, με στόχο την σταδιακή μείωσή του. Καθιέρωση τριών συντελεστών ΦΠΑ, 10% για τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, 20% για γενικά είδη. ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΦΠΑ (Εξαίρεση από το ΦΠΑ) στα συνοριακά Νησιά μας και στις Τουριστικές και Ακριτικές Ζώνες, εκτός από τους μήνες της τοπικής Τουριστικής περιόδου.
2.6. Απλότητα
 • Φορολόγηση ΜΙΑ φορά το έτος για όλους τους Έλληνες Πολίτες, και όχι 3 ή 4 φορές (εισόδημα, ΕΝΦΙΑ, αυτοκίνητα κ.λ.π.) όπως γίνεται σήμερα.
2.7. Φορολογικές παραβάσεις
 • Δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων για τα επόμενα τρία έτη, σε περίπτωση σοβαρής φορολογικής παράβασής από Πολίτη, ώστε να υπάρχει έλεγχος και από την κοινωνία (όπως γίνεται και στη Νορβηγία).
2.8. Τράπεζες
 • Αποκατάσταση Τραπεζικής Πίστης και Επαναφορά του Τραπεζικού Απορρήτου.
 • Παύση δυνατότητας για αυτόματη κατάσχεση χρημάτων από τις ΔΟΥ και τα Ασφαλιστικά Ταμεία με εντολές προς τις Τράπεζες. Οι Τράπεζες δεν είναι κρατική υπηρεσία κατάσχεσης χρημάτων από τους Πολίτες.
2.9. Επιδοματικές πολιτικές
 • Επιδόματα θα δίνονται μέσω φοροελαφρύνσεων και όχι απευθείας ως χρηματικό ποσό. Έτσι υπάρχει κίνητρο για παραγωγή έργου, ώστε να μεγιστοποιείται η φοροελάφρυνση.
2.10. Παραοικονομία
 • Αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου και αποτελεσματική αστυνόμευση για κάθε παρασιτική οικονομική δραστηριότητα (παραεμπόριο, λαθρεμπόριο, παράνομοι πλανόδιοι, επαιτεία).
2.11. Φορολογικοί έλεγχοι
 • Ουσιαστικός έλεγχος με ΚΛΗΡΩΣΗ. Κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, θα υπάρχει κλήρωση (με πιθανότητα 1 προς 1000) και σε περίπτωση που τύχει, ο Φορολογούμενος θα υποβάλλεται σε καθολικό έλεγχο από την ΔΟΥ. Όσοι είχαν στο παρελθόν φορολογικές ατασθαλίες, θα ελέγχονται υποχρεωτικά καθολικά και σε βάθος για τα επόμενα τρία έτη.
2.12. Ομογενείς
 • Μικρή και συμβολική ετήσια «Εισφορά Ομογενή» σε Έλληνες του Εξωτερικού στα πρότυπα του expat Tax των Η.Π.Α., ώστε να καλύπτονται τα έξοδα των Διπλωματικών Αποστολών και Σχολείων μας στο εξωτερικό. Το έσοδο θα συμβάλει και στην καθιέρωση επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου για όλο τον απόδημο Ελληνισμό, που θα σημάνει και την μετέπειτα εκπροσώπησή τους στην Βουλή των Ελλήνων.
 • Ισχυρά φορολογικά κίνητρα με μηδενικό φόρο για τα πρώτα έτη επανεγκατάστασης, για όσους Έλληνες του Εξωτερικού επαναπατρίζονται, καθώς και μειωμένο φόρο για Επιχειρήσεις που ξεκινούν ή συμμετέχουν στην Ελλάδα.
2.13. Επαναπατρισμός κεφαλαίων
 • Φορολογική αμνηστία για κεφάλαια που επαναπατρίζονται. Κατάργηση του πόθεν έσχες για όλους τους Πολίτες εκτός από τα Πολιτικά πρόσωπα και Διευθυντές Δημοσίων Φορέων.
2.14. Φοροαπαλλαγές
 • Πλήρης φορολογική απαλλαγή για Νεοφυείς εταιρείες & ελεύθερους επαγγελματίες, για τα πρώτα 2 χρόνια λειτουργίας τους. Το δικαίωμα αυτό θα δίδεται άπαξ, ώστε να αποφευχθεί η διαρκής χρήση του από τον ίδιο επαγγελματία / μέτοχο, αλλάζοντας κωδικούς απασχόλησης.

2.15. Χρέη εταιριών προς το Δημόσιο

Να υπάρχει δυνατότητα υπαγωγής σε πολυετείς ρυθμίσεις με τις εξής προϋποθέσεις:

 • Την προσκόμιση από την επιχείρηση λεπτομερούς μακροπροθέσμου (επιχειρηματικού σχεδίου) business-plan που θα αναλύει την βιωσιμότητα της επιχείρησης και την δυνατότητά της να ανταπεξέρχεται στην συνεπή ικανοποίηση της ρυθμίσεως.
 • Την αποσύνδεση της εξυπηρέτησης τρεχουσών οφειλών από την διατήρηση της υπαγωγής σε ρύθμιση των ευεργετηθεισών επιχειρήσεων.
 • Την υπαγωγή των εταιρειών αυτών σε καθεστώς διαρκούς τριετούς ελέγχου από τις οικονομικές υπηρεσίες.
 • Την δυνατότητα παροχής εγγυήσεων από τρίτους (ιδιώτες ή επιχειρήσεις) για την περίπτωση ρυθμίσεων που υπερβαίνουν την δεκαετία.
 • Την υποχρέωση των επιχειρήσεων αυτών να μετατρέψουν τα βιβλία τους σε Γ’ Κατηγορίας (σε περίπτωση που πρόκειται για Προσωπικές εταιρείες) ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχός τους κατά την τριετή περίοδο του ελέγχου και την δυνατότητα επαναφοράς των βιβλίων σε Β’ κατηγορίας μετά την πάροδο της τριετίας.

Δ. Εμπόριο – Επιχειρηματικότητα

1. Στόχος

Το επιχειρείν πρέπει να διευκολυνθεί στον μέγιστο βαθμό. Αποτελεί θεμελιώδη αρχή της ελεύθερης οικονομίας η διασφάλιση των συμφερόντων των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς αυτές συγκροτούν την ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Άμεσα πρέπει να σταματήσει η κατασπατάληση δημοσίου χρήματος με το πρόσχημα της υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, που στην πραγματικότητα υπηρετεί μόνο το πελατειακό κράτος και την συνέχιση κομματικών στρατών και ρουσφετιών . Το κράτος πρέπει να μεριμνήσει για την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και την διασφάλιση της ομαλής κοινωνικοοικονομικής ζωής στις τοπικές κοινωνίες, Κυρίως σε περιοχές που έχουν ιδιαίτερη Εθνική σημασία για Ελλάδα (ακριτικά μέρη και νησιά), και σε περιοχές που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την κρίση (Νομοί της Βορείου Ελλάδος και της Ηπείρου). Τελικός στόχος είναι η δημιουργία ενός αναπτυξιακού και ΜΗ περιοριστικού/γραφειοκρατικού/δαιδαλώδους θεσμικού πλαισίου, που να είναι αρωγός στην προσπάθεια ισχυρών και αυτοδύναμων πολιτών-Επιχειρηματιών. Επιχειρηματίες που ενεργούν απενεχοποιημένοι από αριστερές εμμονές, με γνώμονα το Κέρδος, την Ανάπτυξη, και το Ατομικό τους συμφέρον σε ένα πατριωτικό πλαίσιο.

2. Προτάσεις

 • Επιτάχυνση της διαδικασίας συγχώνευσης των Επιμελητηρίων.
 • Απαγόρευση κάθε μορφής υπαιθρίου εμπορίου για οιοδήποτε είδος πλην ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ προϊόντων γης και θάλασσας και λαϊκής και παραδοσιακής τέχνης (προστασία Λαϊκής Αγοράς).
 • Προστασία του μεγίστου αριθμού υπαιθρίων εμπορικών δραστηριοτήτων ανά δήμο.
 • Εξορθολογισμός του καθεστώτος εμπορικών μισθώσεων και απλοποίηση των διαδικασιών διανομής ακινήτων περιουσιών που μαστίζονται από την πολυ-ιδιοκτησία, φαινόμενο που παρατηρείται σε πολλά παλαιά ακίνητα, τα οποία εν τέλει μένουν αδιάθετα απαξιώνοντας την περιοχή, στην οποία βρίσκονται.
 • Ανάπτυξη της διαδικασίας του μαθητευομένου για όλα τα επαγγέλματα με απλοποίηση του συστήματος πρόσληψης, ασφάλισης και εργασίας του μαθητευομένου.
 • Ενθάρρυνση των εξαγωγών με πριμοδότηση των εξαγωγών σε τρίτες χώρες.
 • Απαγόρευση σε διαδηλώσεις σε περιόδους μεγάλης τουριστικής κινήσεως, σε εορταστικές περιόδους και τις εβδομάδες ενάρξεως των εκπτώσεων.
 • Αναβάθμιση του θεσμού της Δημοτικής Αστυνομίας με εξουσίες άμεσης καταστολής της μικροεγκληματικότητος χωρίς την ανάγκη παρέμβασης της ΕΛ.ΑΣ. και οπλοφορία.

Ε. Πλαστικό χρήμα

1. Στόχος

Σε ένα κράτος ελευθερίας δεν μπορεί να είναι υποχρεωτική η χρήση πλαστικού χρήματος, κυρίως με σκοπό την διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων και συναλλαγών των πολιτών. Ωστόσο, είναι δεδομένο ότι το πλαστικό χρήμα διευκολύνει τον έλεγχο που το κράτος μπορεί να ασκεί ως προς την φορολογική συνέπεια πολιτών και επιχειρήσεων, εξασφαλίζει την διαφάνεια στις συναλλαγές και μπορεί να εξασφαλίσει ταχύτατα έσοδα για το κράτος, χωρίς να ταλαιπωρούνται πολίτες και επιχειρήσεις. Επειδή αυτό, κατά την ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ, δεν μπορεί να είναι υποχρεωτικό, πρέπει να υπάρχουν κίνητρα σε όσους δεν έχουν επιφυλάξεις να κάνουν χρήση των πιστωτικών τους καρτών, ενώ και οι τράπεζες οφείλουν να αποκτήσουν κίνητρα για την ελαχιστοποίηση ή απόλυτη εξάλειψη των προμηθειών τους από τέτοιες συναλλαγές.

2. Προτάσεις

 • Η παρακράτηση και εξόφληση του ΦΠΑ κάθε συναλλαγής από τις τράπεζες για λογαριασμό της επιχείρησης και συγχρόνως η παροχή έκπτωσης στον ΦΠΑ για τις συναλλαγές με πιστωτική κάρτα. Οι τράπεζες θα πρέπει να εξοφλούν το ΦΠΑ που παρακρατούν μέχρι το τέλος του εκάστοτε τριμήνου. Αντίστοιχο μέτρο θα μπορούσε να εφαρμοστεί και για όλες τις διατραπεζικές συναλλαγές που αφορούν σε τιμολόγια με επιβάρυνση ΦΠΑ. Με την προσφορά αυτού του κινήτρου επιτυγχάνεται:
  • Τεράστια ρευστότητα για τις τράπεζες, καθώς οι επιχειρήσεις δεν θα εκταμιεύουν τον παρακρατηθέντα ΦΠΑ και αυτός θα παραμένει στα ταμεία των τραπεζών.
  • Θα περιοριστεί η παρακράτηση ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις στο κομμάτι που αφορά τις συναλλαγές τοις μετρητοίς, το οποίο συρρικνούται και θα συρρικνωθεί ακόμη περισσότερο έναντι των πλαστικών συναλλαγών.
 • Η υποχρεωτική εξυπηρέτηση πιστωτικών καρτών από κάθε επιχείρηση και ελεύθερο επαγγελματία.
 • Ο περιορισμός των προμηθειών της τραπέζης από συναλλαγές με πιστωτική κάρτα σε ποσοστά κάτω του 1%.

ΣΤ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

1. Στόχος:

Η Οικογένεια είναι ο πιο κρίσιμος κοινωνικός θεσμός. Η προστασία της παραδοσιακής πυρηνικής οικογένειας καθώς και ο στόχος για ενδυνάμωση της, με κίνητρα για δημογραφική αύξηση των Ελλήνων, είναι βασικός σκοπός μας.

2. Προτάσεις:

 • Προστασία της Μητρότητας. Αύξηση σε 9 μήνες της άδειας λοχείας, ανάπτυξη βρεφονηπιακών σταθμών και στήριξης της Μητέρας.
 • Ανάπτυξη δομών στήριξης για τις Μονογονεϊκές οικογένειες.
 • Φορολογικά κίνητρα για ΝΕΟΥΣ Γονείς, κάτω των 30 ετών.
 • Φορολογικές απαλλαγές για τις οικογένειες με τέκνα, εκθετικά κλιμακούμενες σε σχέση με τον αριθμό των τέκνων. Να πάψουν τα παιδιά να είναι «τεκμήρια» και φορολογικά βάρη (κατάργηση του εθνοκτόνου φορολογικού νόμου Στουρνάρα), αλλά να είναι στόχος και παλμός για μια ισχυρή κοινωνία! Απαραίτητη προϋπόθεση για τις φορολογικές απαλλαγές, είναι φοίτηση όλων των τέκνων μιας οικογένειας στο Ελληνικό σχολείο.
 • Ισόβιος μισθός σε Μητέρες που γεννάνε πάνω από τρία τέκνα, ο οποίος να έχει σχέση με τον χώρο κατοικίας της οικογένειας (υψηλότερος μισθός σε ακριτικά μέρη της Ελλάδας), και Εθνική (μικρή αλλά συμβολική) ενιαία σύνταξη ακόμα και για Μητέρες που τα τέκνα τους ενηλικιώθηκαν. Χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο.
 • Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Ζ. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

1. Στόχος:

Η Νέα Δεξιά δεν συμμερίζεται το αδιάκριτο μένος κατά του Δημοσίου, στο οποίο, ούτως ή άλλως, έχουν γίνει σοβαρές μειώσεις από το 2009 ως σήμερα, τόσο μισθολογικά, όσο και σε αριθμό προσωπικού, λόγω της δυσαναλογίας συνταξιοδοτήσεων και προσλήψεων. Ισχυρό κράτος είναι το σοβαρό κι οργανωμένο, ούτε το τεράστιο, ούτε το μή κράτος. Το σοβαρό κράτος, χωρίς γραφειοκρατία, που θα εξυπηρετεί πολίτες και επενδυτές, είναι αρωγός της ανάπτυξης, και λειτουργεί ως Κράτος-Υπηρέτης και όχι ως Κράτος-Δυνάστης του πολίτη.

Σκοπός για το Δημόσιo, είναι να εναρμονιστεί με τους όρους που λειτουργεί ο Ιδιωτικός τομέας ώστε να γίνει πιο παραγωγικός και να αποκατασταθεί το αίσθημα αδικίας που διακατέχει όλους τους Ιδιωτικούς Υπαλλήλους οι οποίοι έχουν πληγεί κατάφωρα από την κρίση, με τεράστια ποσοστά ανεργίας, με απολύσεις και εξοντωτικές μειώσεις μισθών.

2. Προτάσεις:

 • Εξαμηνιαία Αξιολόγηση όλων των Δημοσίων Υπάλληλων (ΔΥ) σε κάθε διάσταση, μέσω Ηλεκτρονικής πλατφόρμας: Πολίτες θα αξιολογούν τους ΔΥ, οι ΔΥ θα αξιολογούν τους συναδέλφους τους, οι Προϊστάμενοι και Διευθυντές θα αξιολογούν τους Υπαλλήλους, και οι ΔΥ θα αξιολογούν τους Προϊσταμένους τους.
 • Επαναφορά της Ιεραρχίας στο Δημόσιο Τομέα. Ιεραρχικός έλεγχος με εξουσία και διακριτή ευθύνη.
 • Ποσοτικοί και Ποιοτικοί Στόχοι ανά ΔΥ (Στοχοθεσία. Δεν εφαρμόζεται και ας έχει ψηφιστεί).
 • Ωρομέτρηση με ηλεκτρονικό τρόπο, σε Δημόσιες Μονάδες στις οποίες είναι εφαρμόσιμη.
 • Συνέχεια της ισχύος της Μονιμότητας των ΔΥ. Έξοδος για τους καταδικασμένους επίορκους και αντιπαραγωγικούς Υπαλλήλους που θα καταγραφούν από τα συστήματα Αξιολόγησης και Ωρομέτρησης.
 • Πρόσληψη στο Δημόσιο μόνο μέσω ΑΣΕΠ και ΕΣΔΔ (Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης).
 • Επαναξιολόγηση και καταγραφή προσόντων όλων των ΔΥ. Υποχρεωτική απόκτηση πτυχίων δεξιοτήτων για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (π.χ. ECDL) από όλους τους ΔΥ διοικητικών καθηκόντων, και χρήση αγγλικής γλώσσας.  Υποχρεωτική επανακατάρτιση και συνεχιζόμενη εκπαίδευση.
 • Καθολική κατάργηση των φυσικών εγγράφων. Όλα τα έγγραφα να είναι ηλεκτρονικά, να διακινούνται μέσω η/υ με τα απαραίτητα πιστοποιητικά ασφαλείας για διαβαθμισμένα έγγραφα και να τυπώνονται μόνον αν υφίσταται απόλυτη ανάγκη. Δηλαδή ολική Μηχανογράφηση/Ψηφιακή Λειτουργία του Κράτους. Πλήρης ψηφιοποίηση των κρατικών αρχείων και υπηρεσιών.
 • Εστίαση σε συγκεκριμένους τομείς όπου ακόμη και σήμερα αποτελούν εστίες διαφθοράς: π.χ. τελωνεία, εξεταστές οδηγών, πολεοδομίες και εφορίες.
 • Κεντρική διαχείριση (μοναδικό σημείο αναφοράς) για: Προμήθειες όλου του Δημοσίου, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Εσωτερικός Έλεγχος του Δημοσίου.
 • Θεσμοποιημένος, αδιάβλητος και κεντρικός τρόπος εξέτασης των καταγγελιών που γίνονται κατά Δημοσίου Υπαλλήλου. Να μη νιώθει ο πολίτης πως ό,τι και να κάνει ο ΔΥ δεν θα έχει κυρώσεις. Από την άλλη όμως, να αισθάνεται και ο ΔΥ ότι δεν είναι εκτεθειμένος σε κάθε λογής αστήριχτες καταγγελίες αλλά υπάρχει ένα αξιόπιστο και κατά το δυνατό αντικειμενικό σύστημα εξέτασής τους.
 • Κινητικότητα: Χρήση της αναλυτικής καταγραφής των δεξιοτήτων των ΔΥ για μετακινήσεις προσωπικού εντός Δημοσίου και αποφυγή επιπλέον προσλήψεων.
 • Προσφορά εθελουσίας προαιρετικής εξόδου με κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών, σε συγκεκριμένες ομάδες ΔΥ (ηλικιακά μεγαλύτερους και κοντά στην σύνταξη, περίσσιους σε κάποια υπηρεσία κλπ). Στα πρότυπα των εθελούσιων των Τραπεζών. Με συγκεκριμένο ποσό που θα αποδοθεί εφάπαξ. Κίνητρο: Φορολογικές απαλλαγές σε ΔΥ που θα κάνουν χρήση του ποσού της Εθελουσίας για να ξεκινήσουν ή να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις.
 • Προσφορά στους ΔΥ για εργασία με μειωμένο ωράριο ή με λιγότερες ημέρες την εβδομάδα, σε προαιρετική βάση.
 • Μικρό μέρισμα από το ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ να κατανέμεται κάθε έτος ως μισθολογικό Δώρο στους Δημοσίους Υπαλλήλους, βάσει Αξιολόγησης του καθενός, ως κίνητρο για απόδοση.
 • Χρήση εξειδικευμένων ΔΥ για μελέτες και προτάσεις, και αποφυγή ανάθεσης έργων σε εξωτερικούς συμβούλους. Η αξιολόγηση και η καταγραφή των δεξιοτήτων των ΔΥ, θα βοηθήσει θεαματικά σε αυτό, με αποτέλεσμα την δραστική εξοικονόμηση.

Η. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

1. Στόχος

Δεν είναι βιώσιμο το υπάρχον ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό σύστημα (αναδιανεμητικό με στήριξη από το Κράτος). Έχει σταματήσει να λειτουργεί εδώ και δεκαετίες λόγω των αθρόων πρόωρων συνταξιοδοτήσεων για μικροκομματική εκμετάλλευση και η κατάστασή του χειροτέρεψε παραπάνω με την ραγδαία αύξηση των ποσοστών ανεργίας. Η μοναδική λύση είναι ένας εκ βάθρων επανασχεδιασμός όλου του ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού μοντέλου.

2. Προτάσεις

 • Δύο πυλώνες:
  • Εθνική σύνταξη (εγγυημένη από το Κράτος, με ελάχιστες εισφορές)
  • Ιδιωτική ασφάλιση (κεφαλαιοποιητικό σύστημα) για το αποταμιευτικό/συνταξιοδοτικό με φοροελαφρύνσεις σε Επιχειρήσεις οι οποίες στηρίζουν την ιδιωτική ασφάλιση των εργαζομένων τους.
   Οι Επαγγελματικοί Φορείς θα έχουν την δυνατότητα να λειτουργούν δικά τους Ασφαλιστικά Ταμεία για τους επαγγελματίες που ανήκουν στον Φορέα, αλλά με ελεύθερη επιλογή από τον Επαγγελματία αν θα συμμετάσχει στο Ταμείο.Το Κράτος θα εποπτεύει αυστηρά (στα πρότυπα του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου «Φερεγγυότητα II») κάθε Ασφαλιστικό Ταμείο και Ιδιωτική Ασφαλιστική, ώστε να εγγυάται η σωστή λειτουργία τους, αποκλείοντας παράνομη και τυχοδιωκτική διαχείριση των χρημάτων των ασφαλισμένων.
 • Σταδιακός και ομαλός διαχωρισμός νέων και παλαιών ασφαλισμένων.
 • Ξεχωριστό και ιδιαίτερο Σύστημα Ασφαλιστικού για τις Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφάλειας.
 • Ιδιαίτερη αναφορά στην στήριξη του Θεσμού της Οικογένειας με στόχο σε σημαντική αύξηση του πληθυσμού στις επόμενες τρεις δεκαετίες.

(ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ)

Θ. ΝΑΥΤΙΛΙΑ

1. Στόχος

Η Ελληνική Ναυτιλία αποτελεί από μόνη της έναν από τους πιο σημαντικούς πυλώνες της Οικονομίας μας, με παράδοση, ισχύ και συνεχιζόμενη ανάπτυξη. Η στήριξή της, αποτελεί θεμέλιο για την συνολική ανάπτυξη της Ελλάδας.

2. Προτάσεις

 • Σύσταση ειδικής Διεύθυνσης Ναυτιλιακών Εταιριών και Λιμένων (Maritime and Port Authority) η οποία θα ασχολείται και με την φορολογία και εκμετάλλευση της δυναμικής του κλάδου και ειδικώς του παγκοσμίου χαρακτήρα του. Ειδική μειωμένη φορολόγηση ναυτιλίας. Μηδενική (0%) Φορολογία για εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα κι έχει τουλάχιστον το 1/3 το στόλου της υπό Ελληνική Σημαία και 70% Ελληνικά πληρώματα στα πλοία της.
 • Ενεργοποίηση ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης. Σε συνεννόηση με τα Σωματεία των Εργαζομένων είναι δυνατό να αναπτύξουμε την Ζώνη του Περάματος σε ένα μέρος ελκυστικό για επισκευές παντός είδους, ανοίγοντας έναν τεράστιο χώρο προσφοράς εργασίας
 • Ελληνική Σημαία: Σύσταση ειδικής τεχνικής και επιστημονικής επιτροπής για την αναβάθμισή της.
 • Ελληνικά πληρώματα: Αναβάθμιση εκπαίδευσης με μοντέλο Ναυτικές Ακαδημίες οι οποίες παράγουν όχι μόνο σωστούς Αξιωματικούς αλλά και στελέχη άξια να σταθούν στο υπερ-ανταγωνιστικό περιβάλλον της Διεθνούς Ναυτιλίας.
 • Ελληνικός Νηογνώμων: Λειτουργία του στα πλαίσια ανταγωνισμού της αγοράς. Θα πρέπει να λειτουργήσει σαν να είναι μια ιδιωτική εταιρεία για να μπορεί να ανταγωνιστεί το δυναμικό παγκόσμιο σκηνικό. Ένταξή του στον IACS (σταδιακώς).
 • Πλήρης αναβάθμισή της Ακτοπλοίας, καθολική απελευθέρωση των γραμμών.
 • Αναβάθμιση του Λιμενικού Σώματος. Στενή συνεργασία και άσκηση με το ΠΝ για την διαφύλαξη των θαλασσίων συνόρων μας. Δημιουργία Λιμενικών Σταθμών.

Ι. ΑΓΡΟΤΙΚΟ

1. Στόχος

Η Αγροτική Πολιτική σχεδιάζεται κυρίως από Ευρωπαϊκά όργανα, και το Ελληνικό Κράτος έχει περιοριστεί σε εποπτικό ρόλο για την εφαρμογή της. Πρέπει να ενισχύσουμε την φωνή μας μέσα στην ΕΕ για τα αγροτικά θέματα, όπως επίσης και να φροντίσουμε για την ενδυνάμωση και υποστήριξη των Αγροτών μας. Επιθυμούμε Αγρότη αυτοτελή και ισχυρό επιχειρηματία, και όχι αναζητητή κρατικών επιδομάτων.

2. Προτάσεις

 • Επανασχεδιασμός και συζήτηση για αλλαγή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ ΙΙ). Δικαίωμα για ελεύθερη επιλογή στην παραγωγή για κάθε αγρότη. Σταδιακός «Απογαλακτισμός» από τις κρατικές και ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Ενίσχυση φοροελαφρύνσεων με στόχους.
 • Φορολογικά κίνητρα για ενασχόληση Νέων (ηλικία μικρότερη από 30 έτη) με το αγροτικό επάγγελμα.
 • Λειτουργία συνεχών αγροτικών επιμορφωτικών σεμιναρίων με κίνητρα παρακολούθησης για τους Αγρότες, ώστε να εκπαιδευτούν σε νέες τεχνολογίες και τάσεις της Παγκόσμιας Αγροτικής Αγοράς, καθώς και να ενταθούν οι μεταξύ τους συνέργειες.
 • Ενίσχυση αγροτουρισμού με τοπικά προϊόντα.
 • Δημοπρατήρια αγαθών: Μεγάλα δημοπρατήρια που οι ομάδες αγροτών θα προσφέρουν τα προϊόντα απευθείας δίχως μεσάζοντες και εμπόρους που συχνά καθορίζουν τις τιμές και τις ελέγχουν με εισαγωγές.
 • Σύσταση εταιρειών ανά νομό ή ανά δραστηριότητα, π.χ. εταιρεία Α που θα αφορά την εκμετάλλευση και εμπορία καπνών, Β που θα αφορά την εκμετάλλευση και εμπορία πατάτας, κλπ. Οι εταιρείες αυτές θα είναι ειδικού σκοπού, Special Purpose Vehicles. Το κράτος θα προσφέρει μόνο τεχνογνωσία και κεφάλαια ως μειοψηφία ή ενδεχομένως ως εξ ́ίσου μέτοχος κατά το ήμισυ (Joint Venture) και όχι επιδοτήσεις.
 • Οι Εταιρίες ειδικού σκοπού στις οποίες μέτοχοι θα είναι οι καλλιεργητές, θα πρέπει να εφαρμόσουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Αυτό θα υπογραμμίσει την αξιοπιστία τους και θα διευκολύνει πολύ την δανειοδότηση και την περαιτέρω κεφαλαιοποίησή τους από τις αγορές. Θα ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές όπως προβλέπεται από το νόμο.