Δήλωση του Γραμματέα Εθνικής Αμύνης κ. Ηλία Κωστόπουλου: Καταργείται ειδική εισφορά για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους εκτός των Στρατιωτικών και των Αστυνομικών στα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων!

Με σχέδιο νόμου καταργείται ειδική εισφορά για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, εκτός των Στρατιωτικών και των Αστυνομικών ασφαλισμένων στα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων!

Με το σχέδιο νόμου «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής
νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις»
που κατατέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Κωνσταντίνο Χατζηδάκη(6 Οκτ.μέχρι 20 Οκτ.2022)
και με το Άρθρο 12,καταργείται η ειδική εισφορά όλων των δημοσίων
υπαλλήλων, πλην των Στρατιωτικών και των ασφαλισμένων στα Μετοχικά
Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων, που είχε προβλεφθεί με τον Νόμο
3986/2011, Άρθρο 38, Παράγραφος 2β.

Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου που έχει κατατεθεί προς δημόσια διαβούλευση
για την ειδική εισφορά, με το άρθρο 12;
«Άρθρο 12: Κατάργηση ειδικής εισφοράς ασφαλισμένων του τέως Ταμείου
Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) και του Οργανισμού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού – Αντικατάσταση περίπτωσης β)
παράγραφος 2, άρθρου 38, ν. 3986/2011:

Η περίπτωση β) της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152),
περί της θέσπισης ειδικής εισφοράς των ασφαλισμένων του τέως Ταμείου
Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.), υπέρ του τέως Τ.Π.Δ.Υ., των
λοιπών ασφαλισμένων, υπέρ του τέως Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού, και του προσωπικού που είναι ασφαλισμένο στα Μετοχικά Ταμεία
των Ενόπλων Δυνάμεων, υπέρ των εν λόγω ταμείων, αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Καθιερώνεται ειδική εισφορά του προσωπικού που είναι
ασφαλισμένο στα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία
υπολογίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί των τακτικών
αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων του
προσωπικού αυτού και αποδίδεται υπέρ των εν λόγω Ταμείων.»

Η Νέα Δεξιά καλεί τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθώς
και την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να μην εξαιρέσει, να προβλέψει και
να εφαρμόσει τελικά διάταξη, για την κατάργηση της παραπάνω ειδικής
εισφοράς και για το προσωπικό που είναι ασφαλισμένο στα Μετοχικά Ταμεία
των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως ακριβώς προέβλεψε για όλους τους άλλους
δημοσίους υπαλλήλους, με το σχέδιο νόμου που κατέθεσε προς διαβούλευση.

Το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας που
είναι ασφαλισμένο στα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων , που
εργάζεται νύχτα και μέρα κάτω υπό αντίξοες συνθήκες με υψηλό βαθμό
επικινδυνότητας και λαμβάνοντας υπόψιν και την «επισιτιστική ακρίβεια»
στην οποία έχει περιέλθει η Χώρα μας, δεν είναι πρέπον και δίκαιο να
εξαιρείται και να αντιμετωπίζεται από το Κράτος με άνισο και διαφορετικό τρόπο από όλους τους άλλους δημοσίους υπαλλήλους.

Προηγούμενο άρθροΠολιτισμικός μαρξισμός κατά Ανθρώπου
Επόμενο άρθροΔήλωση του Γραμματέα Εθνικής Αμύνης κ. Ηλία Κωστόπουλου: 118 χρόνια από την ηρωική θυσία του Παύλου Μελά, του θρυλικού Καπετάν Μίκη Ζέζα (29 Μαρτίου 1870 – 13 Οκτωβρίου 1904)