ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

Κωνσταντίνος Ζάννας είναι MSc, Μηχανικός Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.

Γεννήθηκε στην Κατερίνη το 1994, κατοικεί μόνιμα στην Κατερίνη και έχει εκπληρώσει την στρατιωτική του υποχρέωση στην Πολεμική Αεροπορία. Στην οποία από τον Σεπτέμβριο του2020 είναι Ο.Β.Α (ΟΔ.ΟΧ) στο ΚΕΔΑ Σκοτίνας.

Ολοκλήρωσε την στοιχειώδη και μέση εκπαίδευση (Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο) στην Κατερίνη, καθώς προέρχεται από οικογένεια Μηχανικών.

Εισήχθη στην Σχολή Μηχανικών Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας – Σέρρες) τον Σεπτέμβριο του 2012, από όπου και αποφοίτησε τον Μάιο του2017. Συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια και αστικά σύνολα: Ενισχύσεις, επανάχρηση και χωρικές αναπλάσεις» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Από όπου και αποφοίτησε επιτυχώς.

Από το 2017 εως και σήμερα είναι μέλος του Τ.Ε.Ε., της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.Μ., του Φεστιβάλ Ολύμπου και διαφόρων ακόμα οργανώσεων.

Είναι μέλος της Νέας Δεξιάς από το 2018. Είναι επιπλέον εκλεγμένο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής από το 1ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δεξιάς που πραγματοποιήθηκε το έτος 2019