ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΡΤΑΛΗΣ