ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΑΖΗΣ

Ο Γεώργιος Παλάζης γεννήθηκε το 1967 στις Σέρρες και είναι πατέρας δύο παιδιών. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τομέα Εμπορικού Δικαίου του Α.Π.Θ. Ασκεί από το έτος 1994 μάχιμη δικηγορία ενώ γνωρίζει άπταιστα την αγγλική γλώσσα και λίαν καλώς τη ρουμάνικη γλώσσα.
   
Κατά το 1990-1992 εξέτισε την στρατιωτική του θητεία στο στρατό ξηράς όπου υπηρέτησε στη Θεσσαλονίκη και στα Ιωάννινα και απολύθηκε με το βαθμό του Δόκιμου Έφεδρου Ανθυπολοχαγού (υλικού πολέμου). Επίσης, μετείχε σε σχολείο στο 724 Τάγμα Μηχανικού (Σίνδου) με ειδικότητα «Ναρκοπόλεμος-Παγιδεύσεις-Δολιοφθορά».
    
Το Μάρτιο του 2018 έκλεισε είκοσι τέσσερα έτη λειτουργίας του Δικηγορικού του γραφείου στην οδό Φράγκων 3 στη Θεσσαλονίκη.
  
Τον Μάιο του 2010 μεταγράφηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών με έδρα του δικηγορικού του γραφείου Σταδίου αρ.3 Αθήνα.
   
Από το 1989 ασχολείται με το Ελληνικό Χρηματιστήριο και γενικότερα με θέματα κεφαλαιαγοράς. Δικηγόρος αρκετών μεμονομένων επενδυτών, Δικηγόρος και Χρηματιστηριακών γραφείων στη Θεσσαλονίκη. Έχει χειριστεί πάμπολλες υποθέσεις που έχουν σχέση με το Χρηματιστηριακό Δίκαιο (πχ κήρυξη αποθετηρίων ως ανίσχυρων, μεταβιβάσεις ονομαστικών μετοχών μη εισηγμένων στο ΧΑΑ, μεταβιβάσεις μετοχών εισηγμένων στο ΧΑΑ λόγω Θανάτου μετόχου, μηνύσεις για εξαπάτηση επενδυτών, συμβάσεις μεταξύ ΕΛΔΕ-επενδυτή πελάτη,  Εγγραφή Πρακτικών ΔΣ και ΓΣ) ενώ έχει ιδρύσει και υπογράψει πάνω από 30  σχέδια-καταστατικά Ανωνύμων Εταιριών Λήψης & Διαβίβασης Εντολών στη Θεσσαλονίκη και σε ολόκληρη τη Β Ελλάδα.

Διετέλεσε  Επιστημονικός συνεργάτης του νομικού περιοδικού Επιθεώρηση Τραπεζικού, Αξιογραφικού και Χρηματιστηριακού Δικαίου όσον αφορά σε Θέματα Κεφαλαιαγοράς & Χρηματιστηρίου.
    
Διετέλεσε εισηγητής στην Εθνική Σχολή Δικαστών (ΕΣΔΙ) σε θέματα θεσμικού πλαισίου του δικαίου της κεφαλαιαγοράς από το 2000-2003 και εισηγητής-συνεργάτης με το ΚΕΚ χρηματιστηριακής επιμόρφωσης και έχει διδάξει σε πάμπολλα σεμινάρια του Χρηματιστηριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης των  πιστοποιημένων στελεχών της κεφαλαιαγοράς.
      
Είναι Ιδρυτής και Πρόεδρος του Σωματείου με την επωνυμία ΕΝΩΣΙΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ το οποίο ιδρύθηκε το 1999 με σκοπό την ενημέρωση των μελών του για όλες τις σύγχρονες μορφές επενδύσεων καθώς και την υποστήριξη, προστασία και προαγωγή των συμφερόντων τους. Σύμφωνα με το παραπάνω σκοπό, έχει οργανώσει στα πλαίσια του MONEY SHOW πολλές εκδηλώσεις για το Χρηματιστήριο σε όλη την Ελλάδα.