ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Γραμματέας: ______________

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ

Γραμματέας: ______________

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Γραμματέας: Βασίλειος Παπαδόπουλος

ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Διευθύντρια Τομέα: Ειρήνη Κώσση (Ρένα)

ΤΜΗΜΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Γραμματέας: ______________