ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ - Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Γεώργιος Καραποστόλου είναι Αντιστράτηγος ε.α.

Γεννήθηκε στο Παλαιό Φάληρο Αττικής. Εισήλθε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1967 και εξήλθε το 1971 ως Ανθυπολοχαγός Πεζικού. Έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις Κύπρου το 1974. Διετέλεσε επί 29 χρόνια Αξιωματικός Των Ειδικών Δυνάμεων σε θέσεις Διοικητού Υπομονάδων. Μονάδων. Συγκροτημάτων και Επιτελικές εσωτερικού και εξωτερικού.

Είναι απόφοιτος ΑΣΠ και ΣΕΘΑ. Έχει τιμηθεί με ικανό αριθμό μεταλλείων και παρασήμων.

Διετέλεσε Καθηγητής Ιστορίας στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων επί 15 χρόνια και σε άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Είναι συγγραφέας δοκιμίων και συγγραμμάτων με θέματα γεωπολιτικής και ιστορίας.

Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.