ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Α. ΕΝΕΣΤΩΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το πρόγραμμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΤΑ) της ΝΕΑΣ ΔΕΞΙΑΣ, εκπονήθηκε με βάση τον τελευταίο ν.3852/2010, «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», ο οποίος εκσυγχρόνισε το ν.2539/1997, «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ», που προερχόταν από το ν.1850/1989 με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος.

Είναι προσαρμοσμένο στις βασικές αρχές του κόμματος και στην λειτουργικότητα του νόμου, όπως έχει διαμορφωθεί μετά από 6 χρόνια εφαρμογής του στην ελληνική επικράτεια. Με τον Καλλικράτη δεν ανακαλύφθηκε ο τροχός. Είναι ρυθμίσεις αποκεντρωμένης διοίκησης, που εφαρμόζονται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Έθεσε πολλά ζητήματα προς αναθεώρηση και αλλαγή και δημιουργήθηκαν νέες επιτροπές και προστέθηκαν νέες αυξημένες αρμοδιότητες, κυρίως στην διοίκηση και στην οικονομική αυτοτέλεια μέσω των ΚΑΠ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι).

Οι βασικές αρχές του ισχύοντος νόμου είναι:

 • Αποκεντρωμένη διοίκηση
 • Ενίσχυση αρμοδιοτήτων και λειτουργική και οικονομική αυτοτέλεια
 • Περιορισμός του αριθμού των ΟΤΑ
 • Ανάληψη τοπικών πρωτοβουλιών και τοπική ανάπτυξη
 • Συνυπευθυνότητα όλων των επιπέδων της τοπικής εξουσίας
 • Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και διαφάνεια

Νέες αρμοδιότητες και όργανα :

 • Πρόνοια και προστασία της δημόσιας υγείας και υγειονομικός έλεγχος
 • Προστασία παιδικής και τρίτης ηλικίας
 • Λαϊκές αγορές (καθημερινά μόνιμες)
 • Ανέγερση και συντήρηση σχολικών κτιριακών εγκαταστάσεων
 • Πολεοδομικές εφαρμογές
 • Αδειοδοτήσεις
 • Πολιτική προστασία (ΠΑΜ-ΠΣΕΑ/επικαιροποίηση σχεδίων και κατανομη αρμοδιοτήτων)
 • Οικονομική επιτροπή (Έλεγχος από κρατικό φορέα)
 • Επιτροπή ποιότητας ζωής
 • Συμπαραστάτης δημότη και επιχείρησης
 • Συνελεύσεις κατοίκων

Τα περισσότερα από τα παραπάνω έπρεπε να είχαν άμεση εφαρμογή έως το 2014. Προβλεπόταν μάλιστα ότι θα είχαμε:

 1. σημαντική μείωση δαπανών
 2. αύξηση εσόδων
 3. επιτάχυνση έργων.

Επί της ουσίας τα περισσότερα δεν εφαρμόζονται, διότι η διεύρυνση αρμοδιοτήτων έγινε πρόχειρα, χωρίς σχεδιασμό χωρίς ενσωμάτωση στην ελληνική ιδιοσυγκρασία – γεωμορφολογία – δημογραφία και χωρίς να ληφθούν υπ όψιν ζητήματα εθνικής ασφάλειας και ακριτικών περιοχών. Κανένας στόχος δεν έχει επιτευχθεί, οι επιτροπές υπολειτουργούν, δεν υπάρχει η απαραίτητη υποδομή σε ανθρώπινο δυναμικό στους ΟΤΑ για την υποστήριξη των επιπλέον αρμοδιοτήτων, η αυτοτέλεια έχει δημιουργήσει επιπλέον γραφειοκρατία και η οικονομική αυτοτέλεια δεν υπήρξε ποτέ λόγω της μη απόδοσης από το κράτος των προβλεπόμενων κονδυλίων.

Ουσιαστικά, έγινε ένας καταμερισμός ευθυνών σε όλους, που ευνόησαν τις συναλλαγές κάτω από το τραπέζι και δημιούργησαν περισσότερη γραφειοκρατία, χωρίς να παράγεται έργο με αύξηση των αρμοδιοτήτων και τον εναγκαλισμό του κράτους να υφίσταται ακόμη.

Oι παρακάτω προτάσεις, έχουν στρατηγικό προσανατολισμό στην εθνική ασφάλεια μέσω της ενδυνάμωσης των τοπικών κοινωνιών και κυρίως των ακριτικών. Ισχυρές τοπικές κοινωνίες οδηγούν σε ισχυρό κράτος και έθνος.

Β. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση (Δήμοι)

Αυτή την στιγμή οι Δήμοι που έχουν δημιουργηθεί από τον Καλλικράτη είναι 325 σε όλη την επικράτεια. Ο αριθμός αυτός μαζί με την γενικότερη διοικητική δομή που έχει προκύψει κρίνεται ικανοποιητικός. Χρειάζεται μια αναθεώρηση από το 2010, αρκετών επιμέρους τοπικών θεμάτων ανά περίπτωση, αλλά εν γένει η λειτουργία τους κρίνεται ικανοποιητική και ως ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ θα εστιάσουμε κυρίως σε θέματα στρατηγικής κατεύθυνσης της τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι σε διοικητικές και λειτουργικές λεπτομέρειες που έχουν ρυθμιστεί ικανοποιητικά με τον παρόντα νόμο.

Η ενασχόληση όλων με την τοπική αυτοδιοίκηση, είναι στα πλαίσια προσφοράς προς τις τοπικές κοινωνίες, άρα πρέπει να τεθούν προϋποθέσεις και όρια ανώτατης ενασχόλησης όλων στις 2 θητείες, όριο ηλικίας τα 65 έτη, ασυμβίβαστο με άλλες πολιτικές ιδιότητες όπως βουλευτής-δημοτικός σύμβουλος και «σύμπλευση» με τις υπόλοιπες «εθνικές» εκλογικές διαδικασίες.

Πρέπει να παταχθεί η γραφειοκρατία και να διευκολυνθεί η λήψη αποφάσεων.
Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουμε:

 1. «Δημαρχοκεντρικό σύστημα», με κατάργηση επιτροπών και ελέγχων σε Α΄βαθμό και έλεγχο μόνο από την κεντρική κρατική διοίκηση, εξάλλου ο καθημερινός έμμεσος έλεγχος των πολιτών είναι αυστηρός.
 2. Ενιαίο ψηφοδέλτιο όλων των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, χωρίς παρατάξεις και εκλογή Δημάρχου ως πρόσωπο και μάλιστα με ενισχυμένη αναλογική από την Α΄Κυριακή και με σχετική πλειοψηφία. Ορισμός αντιδημάρχων από τον υποψήφιο δήμαρχο εκ των προτέρων, πριν τις εκλογές, ώστε να ξέρει ο κάθε δημότης ποιους θα έχει αντιδημάρχους με τον κάθε υποψήφιο δήμαρχο. Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου με σχετική και όχι απόλυτη πλειοψηφία, ώστε να λαμβάνονται εύκολα και γρήγορα αποφάσεις και χωρίς συνδιαλλαγές.
 3. Στελέχωση ΟΤΑ από δημοτικούς συμβούλους με μισθό. Να επανέλθει η πάγια αντιμισθία παραστάσεων των συμβούλων στα δημοτικά συμβούλια.
 4. Να επανέλθει η διάταξη της υποψηφιότητας μόνο από Έλληνες πολίτες και «ενεργούς» δημότες, του δήμου που είναι υποψήφιοι.
 5. Δημιουργία «Μητροπολιτικών Πόλεων», με αυξημένες αρμοδιότητες και εξουσίες, των 5 μεγαλύτερων σε πληθυσμό 2 ακριτικών και 3 νήσων ως εθνική στρατηγική : ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΑΤΡΑ, ΛΑΡΙΣΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΛΕΣΒΟΣ, ΡΟΔΟΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ. Αυτό θα δημιουργήσει τοπική ανάπτυξη, αποκέντρωση (καθώς θα δημιουργηθούν παράπλευρες δραστηριότητες) και θα ενδυναμωθούν και οι ακριτικές μας περιοχές.
 6. Ίδρυση «Μητροπολιτικής» αστυνομίας, στα πρότυπα της παλαιάς «αστυνομίας πόλεων» με αυξημένες αρμοδιότητες σε δήμους άνω των 10,000 κατοίκων και ειδικά σε ακριτικές περιοχές και Μητροπολιτική αστυνομία στους μεγάλους δήμους. Να δημιουργηθεί Σχολή «Μητροπολιτικής Αστυνομίας» με ανάλογη εκπαίδευση, που θα προσφέρει τάξη και ασφάλεια στις τοπικές κοινωνίες.
 7. Επανίδρυση ΟΣΚ (Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων), με μεταφορά εξ ολοκλήρου των αρμοδιοτήτων στους Δήμους και εγκατάσταση των Δημοτικών Βιβλιοθηκών μέσα στα σχολεία και «ηλεκτρονικός» εκσυγχρονισμός τους.
 8. Να γίνει υποχρεωτική η «Δημοτική Συγκοινωνία» και να ανεξαρτητοποιηθεί από τους κεντρικούς οδικούς άξονες που θα καλύπτουν μόνο τα ΜΜΜ (τραμ-μινι μπας).
 9. Να μειωθούν οι αρμοδιότητες να ενδυναμωθούν και να γίνουν αυτόνομες οι προτεινόμενες. Να καταργηθούν οι τομείς της πολιτικής προστασίας (μόνο σε συμβουλευτικό και υποστηρικτικό επίπεδο), της υγείας (δεν υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμοί), μεταναστών (είναι θέμα εθνικής στρατηγικής και ασφάλειας) και της κοινωνικής προστασίας (αφορά την κεντρική κρατική εξουσία). Να ενισχυθούν και να ανεξαρτητοποιηθούν πλήρως από την κρατική διοίκηση οι τομείς των σχολικών υποδομών, των αδειοδοτήσεων, της πολεοδομίας, του αθλητισμού (οικονομική ενίσχυση και ταυτόχρονος έλεγχος) και του πολιτισμού, των μεταφορών και των απορριμάτων.
 10. Να υπάρξει πλήρης καταγραφή ανθρώπινου δυναμικού (εκπόνηση οργανογράμματος) και εξοπλισμού (πίνακας οργανώσεως υλικού) με γνωστοποίηση στην κεντρική κρατική διοίκηση και να υπάρξει αυτοτέλεια στην διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, με προσλήψεις ή απολύσεις υποκείμενες μόνο στον εκάστοτε δήμο με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου.
 11. Να γίνει πράξη η οικονομική αυτοτέλεια, με πλήρη απεμπλοκή από κρατικά κονδύλια και τον ΚΑΠ και είσπραξη από έμμεσους φόρους και μερίδια της ευρύτερης φορολόγησης του κράτους (αυτή την στιγμή πληρώνουμε για την τοπική αυτοδιοίκηση, μέσω της γενικής φορολόγησης, 5-10% των φόρων εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ). Να δημιουργηθεί ένας φόρος τοπικής αυτοδιοίκησης, με παράλληλη κατάργηση του ΤΑΠ και των δημοτικών τελών και άλλων έμμεσων φόρων και ποσοστών, με παράλληλη μείωση των αντίστοιχων φόρων. Η είσπραξη θα γίνεται άμεσα από τους δήμους και όχι μέσω κράτους ή άλλων μέσων (ΔΕΗ), δεν θα χάνονται κονδύλια και η επιβάρυνση για τον δημότη-πολίτη θα είναι μικρότερη.
 12. Να υπάρχει η δυνατότητα των δήμων να έχουν χορηγούς και να λειτουργούν κερδοσκοπικές επιχειρήσεις με παραγωγή πλούτου και ανάπτυξης.
 13. Να απεμπλακεί η υποστήριξη της διαχείρισης των απορριμμάτων από την κρατική διοίκηση και να μείνει η αρμοδιότητα, η ευθύνη και η διαχείριση σε τοπικό επίπεδο. Οι δήμοι θα διαχειρίζονται ο καθένας τα δικά του απορρίμματα, με κατάργηση των σημερινών ΧΥΤΑ και να δημιουργηθούν ΧΥΤΥ σε επίπεδο υποστήριξης και μόνο.
  Μέσω ΣΔΙΤ να δημιουργηθούν σε επίπεδο δήμων, μικρές, αποκεντρωμένες και άρτια οργανωμένες μονάδες, που θα δέχονται για υγειονομική ταφή, μικρές ποσότητες υπολειμμάτων (Αγγλία) και να υπάρξει υποχρεωτική κομποστοποίηση σε οικιακό επίπεδο.
 14. Αδελφοποίηση δήμων σε επίπεδο τουρισμού και δημιουργία hostel σε ιδιόκτητα κτίρια δήμων, με δωρεάν ανταλλαγή τουριστών σε επίπεδο δήμων εσωτερικά, αλλά και με αλλοδαπούς. Δημιουργία τουριστικών πακέτων, με δωρεάν δημοτικές παροχές με κεντρικά σημεία υποδοχής τουριστών.
 15. Μεταφορά κοιμητηρίων εκτός αστικού ιστού και να υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς στον τόπο καταγωγής των νεκρών
 16. Ενιαίο «αισθητικό» πολεοδομικό σχέδιο στις μεγάλες πόλεις

2. Δευτεροβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση (Περιφέρειες)

Οι 13 περιφέρειες που προήλθαν από τους 57 νομούς, λειτουργούν προς το παρόν σαν συνέχεια της κεντρικής πολιτικής εξουσίας και με άμεση εξάρτηση και συνεργασία και κυρίως σε επίπεδο αποφάσεων δεσμεύονται από αυτήν.

Η εκλογική διαδικασία και η γραφειοκρατία και το κόστος λειτουργίας δεν αντικατοπτρίζει τον σκοπό δημιουργίας και εφαρμογής των. Πολλές σπατάλες με ελάχιστο έργο. Η περιφερειακή πολιτική έχει καταστεί πλέον ιδιαίτερα σημαντική για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Προτείνεται :

 1. Η κατάργηση των εκλογικών διαδικασιών και η τοποθέτηση των Νομαρχών από την κεντρική εξουσία, με παρόμοια διοικητική και λειτουργική δομή και εξουσίες.
 2. Να δημιουργηθούν 57 αντινομαρχίες στους «παλιούς νομούς».
 3. Να δημιουργηθεί μια γραμματεία περιφερειακής «ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», που θα αναφέρεται στο υπουργείο αποκέντρωσης και θα ασκεί την εξουσία στις περιφέρειες.

Γ. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

Οι θέσεις μας είναι εστιασμένες στην λειτουργικότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης, απαλλαγμένη από γραφειοκρατία και από τον εναγκαλισμό της κεντρικής κρατικής εξουσίας, με ταχύτητα και ευχέρεια στην λήψη αποφάσεων.

Καθαροί και διακριτοί ρόλοι και καθαρές σχέσεις τοπικής αυτοδιοίκησης-κράτους-πολιτών.
Να αναλάβουν πλήρως τις ευθύνες τους οι τοπικές κοινωνίες σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, που επιβαρύνουν το κράτος χωρίς λόγο και αντίστοιχα το κράτος να αναλάβει τις δικές του ευθύνες. Όχι πλήρης ασυδοσία, σπατάλη των τοπικών διοικήσεων και μεταβίβαση των ευθυνών του κράτους στις τοπικές κοινωνίες.

 • ΔΗΜΟΙ
  • Δημαρχοκεντρικό σύστημα
  • Πάταξη της γραφειοκρατίας με κατάργηση επιτροπών και ευκολία στην λήψη αποφάσεων με παράλληλη εκμηδένιση σπατάλης
  • Μητροπολιτικοί δήμοι με υπερεξουσίες
  • Ίδρυση Μητροπολιτικής Αστυνομίας, με αυξημένες εξουσίες και αντίστοιχη εκπαίδευση
  • Κατάργηση παρατάξεων και ενιαίο ψηφοδέλτιο
  • Υποψηφιότητες μόνο από Έλληνες πολίτες και ενεργούς δημότες
  • Αυτοτέλεια ανθρώπινου δυναμικού
  • Οικονομική αυτοτέλεια με ΕΝΑ και μόνο δημοτικό τέλος-εισφορά, το οποίο θα εισπράττεται άμεσα και αυτοτελώς και κατάργηση όλων των έμμεσων φόρων ΤΑ
  • Πρόβλεψη δημοτικής επιχειρηματικότητας
  • Επανίδρυση ΟΣΚ και ονομασία των σχολείων με ιστορικό πρόσωπο κι όχι αριθμό, μετονομασία οδών και τοπωνύμιων, που παραπέμπουν σε ξένες λέξεις με ελληνικές λέξεις και ιστορικά πρόσωπα και σύμβολα
  • Υποχρεωτικότητα Δημοτικής Συγκοινωνίας
  • Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων σε τοπικό μόνο επίπεδο

 

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
  • Κατάργηση εκλογικών διαδικασιών και διορισμός Νομαρχών εκ νέου από την κυβέρνηση
  • 57 Αντινομαρχίες σε ρόλο νομάρχη σε κάθε νομό (πχ αντιπεριφεριάρχης νομού βοιωτίας)
  • Άσκηση περιφερειακής πολιτικής από την κρατική εξουσία