Ο Ανδρέας Μαγειρόπουλος είναι πατέρας δύο παιδιών. Πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εισήχθη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ). Εν συνεχεία υπηρέτησε ως Αξιωματικός (Ο) του Π.Ν.

Έχει ολοκληρώσει καταρτίσεις σχετικά με Οικονομία, Εφοδιασμό Πλοίων και μεγάλων μονάδων ( logistics), Δίκαιο, Συμβάσεις Δημοσίου, Δημόσιο Λογιστικό , Λογιστική, Ναυτιλία. Είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Πολέμου.

Απεστρατεύθη ως ανώτερος Αξιωματικός Π.Ν.

Από το 2012 εως σήμερα είναι καθηγητής σε οικονομικά μαθήματα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έχει καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.