Διακοπή νερού στη Θεσσαλονίκη και ευθύνες της ΕΥΑΘ

Με αφορμή τις ανωτέρω δηλώσεις, ο  κ. Γιώργος Χ. Παλάζης, δικηγόρος και Γραμματέας Δικαιοσύνης της ΝΕΑΣ ΔΕΞΙΑΣ εξέδωσε την κάτωθι ανακοίνωση:
«Ανέφερε ο “διορισμένος” Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εισηγμένης εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών με την επωνυμία: Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης-ΕΥΑΘ, καθηγητής AΠΘ κ. Ιωάννης Κρεστενίτης για την πολυήμερη διακοπή του νερού στη Θεσσαλονίκη και την ταλαιπωρία εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών-καταναλωτών όσον αναφορά την ανάληψη ευθυνών “ότι δεν φταίει κανένας υπάλληλος της ΕΥΑΘ για την ταλαιπωρία αυτή”.
Θα πρέπει δηλαδή σύμφωνα με τον κ. Κρεστενίτη για να γεννηθεί η ευθύνη έναντι των καταναλωτών και να αναληφθεί αυτή από την ΕΥΑΘ κάποιος υπάλληλός της να ανατινάξει κάποιον αγωγό ύδρευσης!!!
Προφανώς κατά τη γνώμη του εκτελεστικού μέλους του ΔΣ της ΕΥΑΘ κ. Κρεστενίτη, η έλλειψη της καλής λειτουργίας και συντήρησης του απαρχαιωμένου δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και η ομαλή λειτουργία του δεν ανήκει στη σφαίρα των καθηκόντων και δεν είναι ευθύνη της ΕΥΑΘ.
Παραγνωρίζει, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.3016/2002 ότι: “Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των μελών του διοικητικού συμβουλίου (Δ.Σ.) κάθε εισηγμένης σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά εταιρίας είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της εταιρίας και η προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος.
Επιπροσθέτως σκόπιμα, ο Πρόεδρος παραγνωρίζει ότι τα μέλη του ΔΣ ασκούν τη διοίκηση συλλογικά. Έτσι, το νομικό πρόσωπο ευθύνεται για τις πράξεις ή τις παραλείψεις των οργάνων που το αντιπροσωπεύουν, εφόσον η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά την εκτέλεση καθηκόντων που τους είχαν ανατεθεί και δημιουργεί υποχρέωση αποζημίωσης.
Επομένως, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης αφού εκ του αποτελέσματος προέκυψε η ανεπάρκεια τους κι ως εκ τούτου τόσο ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κρεστενίτης αλλά και τα υπόλοιπα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης-ΕΥΑΘ, οφείλουν παραχρήμα να παραιτηθούν.
Η ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ πιστεύει στη χρηστή εταιρική διακυβέρνηση της ΕΥΑΘ και θεωρεί το νερό ως υπέρτατο κοινωνικό αγαθό και ως εκ τούτου δεν δύναται να “ιδιωτικοποιηθεί” αφού σε όποια χώρα έγινε αυτό δεν βελτιώθηκε η ποιότητά του και σημειώθηκε μεγάλη τιμολογιακή αύξηση εις βάρος των καταναλωτών».
Προηγούμενο άρθροΝόμιμη άμυνα και αυτοδικία
Επόμενο άρθροΟ Ερντογάν & το στρατηγικό σφάλμα των Η.Π.Α.