Διεύθυνση

Γενικός Διευθυντής Κόμματος: ####

Γραμματείες

Γραμματεία Ασφαλιστικού

Γραμματέας: Εμμανουήλ Ζαμπέτας

Γραμματεία Γυναικών

Γραμματέας: Σοφία Μαξούρη

Γραμματεία Εμπορίου

Γραμματέας: Γεώργιος Καλογεράκης

Γραμματεία Επικοινωνίας

Γραμματέας:

Γραμματεία Έρευνας Καινοτομίας και Ανάπτυξης

Γραμματέας: Αλκιβιάδης Κεφαλάς

Γραμματεία Ευρωπαϊκών Θεμάτων

Γραμματέας: Γεώργιος Οικονόμου

Γραμματεία Οικονομικών

Γραμματέας: Απόστολος Κρητικόπουλος

Γραμματεία Πολιτικής Δράσεως

Γραμματέας:

Γραμματεία Πολιτισμού

Γραμματέας: Σοφία Ζαχαριουδάκη

Γραμματεία Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Γραμματέας: Νικόλαος Μαστρονικολής

Τομείς

Τομέας Περιφερειακής Οργάνωσης

Τομεάρχης: Γεώργιος Καραποστόλου