Φωτογραφία από την Εορτή των Εθνών, που διοργανώθηκε στη Νίκαια της Γαλλίας την Πρωτομαγιά του 2018.

H Νέα Δεξιά είναι από τις 15 Μαρτίου 2018 επίσημο και ισότιμο μέλος του Κινήματος για μία Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας (MENL ή MENF ή ΚΕΕΕ στα ελληνικά), ύστερα από απόφαση του Πολιτικού Γραφείου του Κινήματος. Οι ιδεολογικές και πολιτικές αρχές του MENL είναι οι κάτωθι:

Σεβασμός στην αρχή της Δημοκρατίας

Το Κίνημα και κάθε μέλος ξεχωριστά του πολιτικού κινήματος βασίζουν το πολιτικό τους πρόγραμμα στην εναρμόνιση με τις δημοκρατικές αρχές και τον χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και γι’ αυτό το λόγο αποκηρύσσουν κάθε παρελθούσα ή παρούσα σύνδεση, σχέση ή συμπάθεια προς οιοδήποτε αυταρχικό ή απολυταρχικό πρόγραμμα.

Κυριαρχία

Το ΚΕΕΕ είναι πεπεισμένο ότι η κυριαρχία των κρατών και των λαών, βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ των εθνών και γι’ αυτό το λόγο απορρίπτουν κάθε πολιτική που είναι σχεδιασμένη να δημιουργήσει ένα υπερ-κράτος ή κάποιο υπερ-εθνικό μοντέλο. Η αντίθεση σε κάθε εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας σε υπερ-εθνικά σχήματα και/ή Ευρωπαϊκούς θεσμούς είναι μία από τις θεμελιώδεις αρχές που συσπειρώνουν τα μέλη του ΚΕΕΕ.

Ταυτότητα

Τα κόμματα και κάθε Ευρωβουλευτής ξεχωριστά του ΚΕΕΕ βασίζουν την πολιτική τους συμμαχία στη διατήρηση της ταυτότητος των λαών και των εθνών της Ευρώπης, σε σχέση και με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε λαού. Το δικαίωμα να ελέγχεις και να ρυθμίζεις την μετανάστευση είναι ως εκ τούτου θεμελιώδης αρχή, την οποία μοιράζονται τα μέλη του ΚΕΕΕ.

Ιδιαιτερότητα

Τα κόμματα και ο κάθε Ευρωβουλευτής του ΚΕΕΕ αναγνωρίζουν το δικαίωμα του καθενός να υπερασπίζεται τα δικά του συγκεκριμένα μοναδικά οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και εδαφικά μοντέλα. Το ΚΕΕΕ επιζητά τη διατήρηση της διαφορετικότητας των πολιτικών προγραμμάτων των μελών του.

Ελευθερίες

Τα κόμματα και κάθε Ευρωβουλευτής ξεχωριστά του ΚΕΕΕ βασίζουν το πολιτικό τους κίνημα στην υπεράσπιση των ατομικών ελευθεριών και δίνουν έμφαση στη σημασία της προστασίας της ελευθερίας του λόγου, μέρος της οποίας είναι και η ψηφιακή ελευθερία, η οποία διακυβεύεται όλο και περισσότερο στις μέρες μας.