Φωτογραφία από την Εορτή των Εθνών, που διοργανώθηκε στη Νίκαια της Γαλλίας την Πρωτομαγιά του 2018.

H Νέα Δεξιά είναι από τις 15 Μαρτίου 2018 επίσημο και ισότιμο μέλος του Κινήματος για μία Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας (MENL ή MENF ή ΚΕΕΕ στα ελληνικά), ύστερα από απόφαση του Πολιτικού Γραφείου του Κινήματος. Οι ιδεολογικές και πολιτικές αρχές του MENL είναι οι κάτωθι:

Σεβασμός στην αρχή της Δημοκρατίας

Το Κίνημα για μια Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας και τα μέλη του βασίζουν το πολιτικό τους πρόγραμμα στον σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και επομένως καταδικάζουν κάθε  συμμετοχή, κατά το παρελθόν ή επί του παρόντος, κάθε σχέση ή συμπάθεια προς οποιοδήποτε αυταρχικό ή ολοκληρωτικό πρόγραμμα.

Εθνική Κυριαρχία

Στο ΚΕΕΕ πιστεύουμε πως η εθνική κυριαρχία των κρατών και των λαών, που βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ των εθνών, είναι η λύση. Απορρίπτουμε, λοιπόν, κάθε πολιτική που αποσκοπεί στη δημιουργία ενός υπερ-κράτους και κάθε υπερεθνικό μοντέλο. Η αντίσταση στην παράδοση της εθνικής κυριαρχίας σε υπερεθνικούς φορείς ή σε ευρωπαϊκούς θεσμούς αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις αρχές που ενώνουν τα μέλη του ΚΕΕΕ.

Ταυτότητα

Τα κόμματα και οι Ευρωβουλευτές του ΚΕΕΕ βασίζουν την πολιτική τους συμμαχία στην ιδέα της διατήρησης της ταυτότητας των λαών και των εθνών της Ευρώπης, με σεβασμό προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε λαού. Το δικαίωμα ελέγχου και ρύθμισης της μετανάστευσης, επομένως, αποτελεί θεμελιώδη αρχή για όλα τα μέλη του ΚΕΕΕ.

Διαφορετικότητα

Τα μέλη του ΚΕΕΕ αναγνωρίζουν το δικαίωμα του κάθε κράτους να υπερασπίζεται τα ιδιαίτερα και ξεχωριστά στην Ευρώπη οικονομικά, κοινωνικά, πολιτισμικά και εδαφικά μοντέλα του. Το ΚΕΕΕ στοχεύει στην προστασία της διαφορετικότητας των πολιτικών προγραμμάτων των μελών του.

Ελευθερίες

Τα μέλη του ΚΕΕΕ βασίζουν το πολιτικό τους κίνημα στην υπεράσπιση των ατομικών δικαιωμάτων και υπογραμμίζουν την ιδιαίτερη σημασία της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης και ιδίως της ψηφιακής ελευθερίας που απειλείται όλο και περισσότερο.

Ο πολιτισμός ως βάση της πολιτικής δράσης

Στο ΚΕΕΕ  θεωρούμε ότι ο πολιτισμός βρίσκεται στην καρδιά κάθε πολιτικής δράσης και πως μόνο η πολιτισμική και επιστημονική παιδεία μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της πολιτικής συνείδησης του πολίτη.

Η επίσημη ιστοσελίδα του Κινήματος για μία Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας