Ο Γιώργος Π. Οικονόμου έχει πολύχρονη εμπειρία στη Δημόσια Διοίκηση και άμεση γνώση των δυσλειτουργιών, των επικαλύψεων αρμοδιοτήτων και των προβλημάτων Συντονισμού των επιμέρους φορέων. Είναι Προϊστάμενος της Μονάδας Παρακολούθησης και Διαχείρισης Ενισχύσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση». Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973 και είναι δύο παιδιών. πατέρας

Είναι απόφοιτος του διατμηματικού μεταπτυχιακού Προγράμματος «Τεχνοοικονομικά συστήματα-διοίκηση μεγάλων έργων και επιχειρήσεων», του ΕΜΠ, του ΕΚΠΑ και του ΠΑΠΕΙ (2000-2002).του τμήματος Γενικής Διοίκησης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (1999-2001) και του τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου (1991-1995).

Η επαγγελματική του εμπειρία επικεντρώνεται στο συντονισμό, σχεδιασμό, παρακολούθηση, προγραμματισμό παρεμβάσεων των διαρθρωτικών Ταμείων, στην αξιολόγηση-έλεγχο συγχρηματοδοτούμενων έργων δημοσίου χαρακτήρα, καθώς και ιδιωτικών επενδύσεων στο πλαίσιο πέντε Επιχειρησιακών Προγραμμάτων τριών προγραμματικών περιόδων. Έχει εργασθεί επί τριετία και στον ιδιωτικό τομέα, ενώ υπηρέτησε επί δεκαοκτώ μήνες ως στρατιώτης στο Στρατό Ξηράς (1995-1997).

Υπήρξε εισηγητής σε αναπτυξιακά συνέδρια για το ΕΣΠΑ, εκπρόσωπος της ΕΥΔ ΨΣ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε Επιτροπές Παρακολούθησης ΠΕΠ και Γραμματέων Επιτροπών Ερευνών ΑΕΙ.

Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά. Αρθρογραφεί επί σειρά ετών στον ηλεκτρονικό Τύπο.